Rekisteriselosteet

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyn tarkastusoikeudella tarkoitetaan rekisteröidyn oikeutta saada salassapitosäännösten estämättä tarkastaa kaikki itseään koskevat henkilörekisteritiedot, ellei tarkastusoikeuden epäämisperustetta ole. (Henkilötietolaki 26 §). Henkilötietolain mukainen tarkastusoikeus on korostetusti henkilökohtainen, eikä sitä voi toteuttaa toimeksiannolla, kuten valtakirjalla.

Tarkastusoikeuden toteuttaminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Rekisterinpitäjä saa periä tarkastusoikeuden perusteella pyydettyjen tietojen antamisesta korvauksen, jos siitä, kun asianomainen on edellisen kerran saanut tarkastettavakseen kyseiset rekisteritiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi. Henkilötietolain 29§:n mukaan rekisteröity voi pyytää rekisteritietojensa oikaisua, poistamista tai täydentämistä.

Lisätietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakas- ja potilasrekistereihin liittyviin oikeuksiin ja tietopyyntöihin löytyy terveyspalveluiden sivuilta.

Henkilörekisteritietojen tarkistaminen

Mikäli haluatte tarkistaa henkilörekisterissä olevat omat tietonne, ottakaa yhteyttä henkilörekisteriselosteessa mainittuun yhteyshenkilöön tai tietosuojavastaavaan.

Rekisteröidyt voivat olla yhteydessä tietosuojavastaavaan kaikissa asioissa, jotka liittyvät heidän henkilötietojensa käsittelyyn. On tärkeää, että kaikki tietosuojaan liittyvät epäkohdat tulevat tietosuojavastaavan tietoon.

Kempeleen kunta, tietosuojavastaava Valle Uimonen
PL 12, 90441 Kempele
tietosuojavastaava[at]kempele.fi
p. 040 586 2431

Kempeleen kunnan asiakasrekisterit

Sosiaali ja terveys

Varhaiskasvatus ja opetus

Työ ja yrittäminen

Asuminen ja ympäristö

Kempele Akatemia

Kunta ja hallinto