Kaavasta poikkeava rakentaminen

Asemakaavat ja yksityiskohtaiset yleiskaavat ohjaavat rakentamista paikallislain tapaan. Suunnittelutarveratkaisua tarvitaan silloin, kun halutaan rakentaa asemakaavan ulkopuoliselle alueelle, jonka käyttöönotto vaatii erityisiä toimenpiteitä kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamista tai vapaa-alueiden järjestämistä. Mikäli rakentaminen poikkeaa voimassa olevasta kaavasta tai rakennusjärjestyksestä tai tapahtuu rakennuskieltoalueella, tulee ennen rakennusluvan hakemista saada hankkeelle erillinen poikkeamislupa. Joskus ohjeellisen tonttijaon muuttaminen tarkoituksenmukaisemmaksi on tarpeen. Ohjeita ja lomakkeita poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisujen sekä tonttijaonmuutosten hakemiseksi saa tältä sivulta tai kunnan teknisistä palveluista.

Olemme siirtyneet sähköiseen asiointiin - jätä siis hakemuksesi mielellään Lupapisteessä!

Asemakaavan ulkopuolella tarvitaan suunnittelutarveharkintaa

Kempeleen rakennusjärjestys määrittelee koko kunnan asemakaavoittamattoman alueen maankäyttö- ja rakennuslain 16 § ja 137 §:n mukaiseksi suunnittelutarvealueeksi. Suunnittelutarveratkaisun uusille rakennuspaikoille, joita ei ole esitetty oikeusvaikutteisissa yleiskaavoissa myöntää Kempeleen kunnanhallitus. Asutulla rakennuspaikalla korvaava rakentaminen käsitellään tapauskohtaisesti, ja säännösten mukainen pihapiiriin soveltuva rakentaminen voidaan myöntää viranhaltijapäätöksellä, samoin lainvoimaisessa osayleiskaavassa esitetty uusi rakennuspaikka. Asuttuun pihapiiriin tuleville uusille talousrakennuksille voidaan yleensä myöntää suoraan rakennuslupa. (Valitse Lupapisteessä toimenpiteeksi Poikkeamisen hakeminen, sisältää suunnittelutarveratkaisuhakemuksen) 

Poikkeamislupahakemukset

Poikkeamiset lainvoimaisesta asemakaavasta tai muusta maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annetusta määräyksestä tai rajoituksesta käsitellään 1.4.2016 alkaen kunnassa. Poikkeamisen edellytykset (MRL 171 §) eivät ole muuttuneet ja poikkeamiseen on oltava erityinen, poikkeuksellinen syy. Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, vaikeuttaa suojelutavoitteita eikä johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen, ja rakentamisessa on oltava poikkeuksellisia erityispiirteitä, joiden perusteella normeista voidaan poiketa. Hakemukset valmistellaan asiantuntijayhteistyönä ympäristöpalveluissa, ja lain edellytykset täyttävän poikkeamisen voi myöntää viranhaltija tai kunnanhallitus. (Valitse Lupapisteessä toimenpiteeksi Poikkeamisen hakeminen)

Tonttijaon muutokset

Asemakaavassa rakennuskorttelin jakautuminen tontteihin osoitetaan tonttijaolla, joka voi olla sitova tai ohjeellinen. Kempeleen asemakaavoissa käytetään ohjeellista tonttijakoa. Tonttijaon muutoksella on joskus mahdollista muuttaa asemakaavassa esitettyä tonttijakoa. Lopputulos ei saa kuitenkaan vaikeuttaa korttelin muun osan käyttöä kaavan osoittamaan tarkoitukseen. Tätä arvioitaessa kunnan kaavoitusviranomaisen lausunto ja naapurien kuuleminen on tarpeen. Tehdyt tonttijaonmuutokset päivitetään ajantasa-asemakaavaan. (Valitse Lupapisteessä toimenpiteeksi Rakentaminen jne. > Maisemaan tai asuinympäristöön vaikuttava toimenpide > Muu tontin tai korttelialueen muutos)

Lisätietoa

Yhteystiedot

Tonttijaonmuutosten, kaavasta poikkeamisten ja suunnittelutarveratkaisujen osalta palvelemme Lupapisteessä. Suosittelemme ottamaan yhteyttä kaavoitukseen ennen hakemuksen jättämistä.

Olemme tavattavissa pääasiassa arkisin klo 9.30-16.
Kaavoituksessa vierailevan kannattaa sopia aika etukäteen.
Yhteydenotot sähköpostitse kaavoitus@kempele.fi tai puhelimitse: Tekniset palvelut

Sähköinen asiointi Lupapiste

Ohjeet

Ohjeita suunnittelutarveratkaisua hakevalle

Suunnittelutarveratkaisun naapurin kuulemislomake

Naapurinkuuleminen ohjeellisen tonttijaon muutoksessa

Naapurinkuuleminen poikkeamismenettelyssä

Ennen naapurin kuulemiseen ryhtymistä hakijan on hyväksytettävä hankkeeseen liittyvät suunnitelmat kaavoituksen palveluyksikössä.