Koulutapaturmat

Koulussa, koulumatkalla ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa kuten luokkaretkillä ja leirikoulussa sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksuton (perusopetuslaki 34 §). Koulutapaturmana pidetään tapaturmaa, joka tapahtuu opetustyön aikana, välitunnilla tai muussa koulun järjestämässä tilaisuudessa. Koulumatkalla tarkoitetaan koulun ja kodin välistä suorinta reittiä.

Mikäli koulumatkalla sattunut tapaturma on tapahtunut moottoriajoneuvolla tai toisena osapuolena on moottoriajoneuvo, kuuluvat nämä tapaturmat kyseisen ajoneuvon liikennevakuutuksen piiriin.

Kempeleen kunta on vakuuttanut perusopetuksen oppilaat, koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhoon kuuluvat sekä lukion opiskelijat OP-Pohjolassa.

Miten toimitaan koulutapaturman sattuessa?

1. Tapaturmasta on ilmoitettava viipymättä luokanopettajalle tai luokanohjaajalle sekä koulun kansliaan.

2. Koulut huolehtivat tapaturmailmoituksen täyttämisestä. Tapaturmailmoitus täytetään aina vaikka lääkärin hoitoa ei heti tarvittaisikaan.

3. Oppilas on ohjattava ensisijaisesti Pohjola Sairaalaan, os. Kiilakivenkuja 1, 90250 Oulu, p. 010 257 8100. Tarvittaessa oppilas voidaan ohjata myös julkisen terveydenhoidon palvelujen piiriin kuten kouluterveydenhoitajalle, terveyskeskukseen tai keskussairaalaan tapaturman laadusta ja vakavuudesta riippuen.

4. Oppilaalle voidaan järjestää koulukuljetus, mikäli hänellä on lääkärintodistus, josta ilmenee tapaturmasta johtuva kuljetuksen tarve.

5. Mikäli huoltaja on maksanut koulutapaturmaan liittyviä laskuja, tekee hän suoraan korvaushakemuksen omilla pankkitunnuksillaan OP-Pohjolaan. Korvaushakemukseen huoltaja tarvitsee tapaturmaa koskevan vahinkotunnuksen, jonka hän saa koulusihteeriltä.

Jos oppilaan/opiskelijan koulutapaturma on sattunut koulumatkalla tai vaatii hoitoa koulupäivän jälkeen, on asiasta ilmoitettava mahdollisimman pian koululle.

Kouluilla koulutapaturmissa yhteyshenkilöinä ovat koulusihteerit.

Koulutoimistossa koulutapaturmissa yhteyshenkilöt Siiri Murtomäki p.050 316 9684 ja Hanne Väisänen p.040 128 6267

Lisätietoa