Asiakkaan oikeudet

Asiakkaan ja potilaan oikeusturva

Jos (potilas tai) sosiaalihuollon asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun, hänellä on oikeus

- tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle
- tehdä kantelu valvovalle viranomaiselle

Sosiaalihuollossa asiakas voi hakea muutosta saamaansa päätökseen.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaan oikeuksiin ja sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä. Asiamies tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Asiamies seuraa asiakkaiden aseman kehitystä ja antaa siitä vuosittain raportin kunnanhallitukselle. Asiamies ei tee toimeentulotuki- tai muita päätöksiä eikä voi muuttaa viranhaltijoiden tekemiä päätöksiä. Asiamies ei hoida Kelan, edunvalvonnan tai työ- ja elinkeinotoimiston toimintaan liittyviä asioita.

Sosiaalipalveluja koskevissa ristiriitaisissa tai epäselvissä tilanteissa kannattaa ensisijaisesti ottaa yhteyttä henkilökuntaan tai sosiaalihuoltoa koskevan päätöksen tehneeseen työntekijään. Tarvittaessa sosiaaliasiamies ohjaa ja neuvoo ristiriitatilanteiden ratkaisussa ja antaa neuvontaa päätöksiä koskevien valitusten tekemiseen.

Muistutuksen teko

Sosiaalihuollon asiakkailla on oikeus tehdä muistutus, mikäli hän kokee saaneensa huonoa kohtelua tai palvelua. Asiamies avustaa muistutuksen teossa.

Muistutus tehdään oheisella lomakkeella (PDF).

Muistutukset lähetetään kirjaamon kautta:
Kempeleen kunta, Kirjaamo, PL 12, 90441 Kempele. Muistutukset käsittelee sosiaalijohtaja.

Sosiaali- ja potilasasiamies
Mari Hemmilä
p. 044 703 4115
Käyntiosoite: Hanhitie 15, 90150 Oulu
Postiosoite: PL 61, 90015 Oulun kaupunki
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi
Palvelu ajanvarauksella.

Potilasasiamies

Potilasasiamies tiedottaa potilaan ja asiakkaan oikeuksista terveydenhuollon eri palveluissa sekä neuvoo muissakin lain soveltamiseen liittyvissä asioissa, esim. tiedonsaantia ja itsemääräämisoikeutta koskevissa ongelmissa. Asiamiehen puoleen voi kääntyä myös silloin, kun potilaalla on epäily hoitovahingosta. Hoitoon tai kohteluun liittyvissä ongelmissa tai epäselvyyksissä on ensisijassa syytä keskustella hoitoyksikön (osaston) henkilökunnan tai heidän esimiestensä kanssa. Potilasasiamies avustaa tarvittaessa ristiriitatilanteiden ratkaisemisessa ja neuvoo valitusmenettelyssä.

Asiamies ei tee päätöksiä eikä voi muuttaa viranomaisten tekemiä päätöksiä.

Terveydenhuollon potilaan ja asiakkaan oikeuksiin liittyvistä asioista voi kysyä myös kaupungin verkkoneuvonnan kautta. Palvelua varten tarvitaan verkkopankkitunnukset.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja yksityisillä palveluntuottajilla on omat potilasasiamiehensä.

Muistutuksen teko
Terveydenhuollon asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus, mikäli hän on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Asiamies avustaa muistutuksen teossa.

Muistutukset lähetetään kirjaamon kautta:
Kempeleen kunta, Kirjaamo, PL 12, 90441 Kempele

Oulun sosiaaliasiamiehen tehtäviä ja Muhoksen sekä Kempeleen kunnan sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtäviä hoitaa:

Sosiaali- ja potilasasiamies
Mari Hemmilä
p. 044 703 4115
Käyntiosoite: Hanhitie 15, 90150 Oulu
Postiosoite: PL 61, 90015 Oulun kaupunki
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi
Palvelu ajanvarauksella.

Lisätietoa

Ajankohtaista

Lomakkeet