Poissaolot

Perusopetuslain mukaan oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta.Poissaoloista on ilmoitettava mahdollisimman pian opettajalle joko puhelimitse, sähköpostin välityksellä tai Wilman kautta. 

Huoltaja selvittää poissaolon syyn Wilmaan. Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, voi hän poistua koulusta opettajan luvalla.

Mikäli oppilas muun syyn kuin sairauden takia on poissa koulusta, on siihen etukäteen pyydettävä lupa. Huoltajan erityisestä kirjallisesta pyynnöstä luokanopettaja voi hyväksyttävästä syystä antaa luvan enintään viiden koulupäivän poissaoloonrehtori voi myöntää oppilaalle hyväksyttävästä syystä luvan yli viiden koulupäivän poissaoloon. Hakemuksen voi tehdä vapaamuotoisesti Wilman kautta.

Lisätietoa

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Koulu alkaa keskiviikkona 12.8.2020.

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 050 463 6483

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 050 463 6483

· Ylikylän koulu 050 316 9584