Asioi verkossa

Kempeleen kunnan varhaiskasvatuksessa käytetään pääsääntöisesti sähköisiä asiointipalveluja. 

Uudet asiakasperheet

Sähköisellä hakemuksella voit tehdä:

 • varhaiskasvatushakemuksen (kunnallinen perhepäivähoito, kunnallinen päiväkotihoito ja yksityiset päiväkodit)

 • avoimen varhaiskasvatustoiminnan hakemuksen

 • esiopetukseen ilmoittautumisen (kunnalliset ja yksityiset päiväkodit)

Lisäksi voit tarkistaa kokoaikaisen kunnallisen varhaiskasvatusmaksusi maksulaskurista. 

Nykyiset asiakasperheet

Varhaiskasvatuksen WEB -palvelu (Vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella sekä voimassa olevan varhaiskasvatuksen asiakkuuden. Perheen pohjatiedot ovat valmiina)

Varhaiskasvatuksen WEB -palvelun kautta voi tehdä:

 • varhaiskasvatushakemuksen (kunnallinen perhepäivähoito, kunnallinen päiväkotihoito ja yksityiset päiväkodit)

 • avoimen varhaiskasvatustoiminnan hakemuksen 

 • esiopetukseen ilmoittautumisen (kunnalliset ja yksityiset päiväkodit)

 • siirtohakemuksen hoitopaikan vaihtamisesta

 • puhelin- ja sähköpostiyhteystietojen muutoksen

 • arvion varhaiskasvatuksusta (valtakunnallisten maksusääntöjen mukaan)

 • korkeimman varhaiskasvatuksun hyväksymisen, jolloin ei tarvitse toimittaa tulotietoja

 • varhaiskasvatuspaikan irtisanomisen. Hoitopaikan irtisanominen katkaisee hoitosuhteen ja uutta hoitopaikkaa on haettava voimassa olevien hakuehtojen mukaisesti.

 • suostumus sähköiseen tiedoksiantoon:
  Asiakas voi antaa suostumuksensa varhaiskasvatuksen asiakasmaksu- ja palvelusetelipäätösten sähköiseen tiedoksiantoon. Päätökset lähetetään sähköisenä viestinä varhaiskasvatuksen WEB-palveluun. Tieto päätöksen saapumisesta lähetetään asiakkaan kunnalle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Muutoksista sähköpostiosoitteessa on ilmoitettava viipymättä sähköisesti varhaiskasvatuksen WEB-palvelun kautta.

TietoEdu ja Muksunetti

TietoEdu on sovellus kodin ja varhaiskasvatuksen väliseen yhteydenpitoon asiakassuhteen alettua. Vanhemmat ilmoittavat lasten suunnitellut hoitoajat ja etukäteen tiedossa olevat poissaolot ja vastaavat loma-aikojen kyselyihin. TietoEdua voi käyttää mobiilisovelluksella tai webin kautta.

Käytössämme on Muksunetti, jonka kautta kulkee tiedotus, kuvat, infot, keskustelujen varaukset yms. vanhempien ja varhaiskasvatuksen välillä.

TietoEdu

Muksunetti

Muksunetin ja Tietoedun tekninen tuki

Maija Junnonaho
050 316 3737
maija.junnonaho@kempele.fi


Lisätietoa sähköisestä asioinnista saa varhaiskasvatuksen palvelusihteereiltä: 
Sinikka Leinonen puh. 044 4972 311, sinikka.leinonen(a)kempele.fi.
Päivi Oksanen p. 044 4972 312, paivi.oksanen(a)kempele.fi.