Oppilaskuntatoiminta

 

Oppilaskunnan muodostavat koulun oppilaat, jotka valitsevat keskuudestaan oppilaskunnan hallituksen. Oppilaskunnan hallitus käsittelee kokouksissaan koulun oppilaiden tekemiä esityksiä, valitsee niistä toteuttamiskelpoiset ja päättää jatkotoimista. Lisäksi oppilaskunta voi tehdä omia aloitteita liittyen koulun toimintaan. Hallitus valmistelee esitykset kunnan Pikku Parlamentin kokouksiin, joissa heillä on edustus. Oppilaskunnan hallituksen toimintaan osallistuu myös ohjaavia opettajia, joiden tehtävänä on suunnitella toimintaa yhdessä oppilaiden kanssa. Hallitus on mukana suunnittelemassa joitakin koulun merkittäviä tilaisuuksia, esim. ystävänpäivän, vappujuhlan, pikkujoulun, taksvärkkipäivän ja 9. luokkalaisten gaalan. Keräämillään varoilla oppilaskunta osallistuu koulun viihtyvyyden edistämiseen. Oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat lukuvuonna 2019-20 Anu Haapala, Heli Haatainen, Lea Huhta, Marko Neitola ja Anne-Maria Tolpanniemi.

Oppilaskunnan info löytyy TÄSTÄ.

Lisätietoa

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Koulu alkaa keskiviikkona 12.8.2020.

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 050 463 6483

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 050 463 6483

· Ylikylän koulu 050 316 9584