Viheralueet ja leikkipuistot

Kempele on vehreä kunta, jolle on tyypillistä tasaiset viljelyaukeat sekä metsät suoaukeineen. Kempeleen asutus on alkujaan sijoittunut hiekkaisen ja mäntyvaltaisen Kempeleenharjun päälle, joka on pohjavesialuetta. Vihiluodon merenrantaniityillä Kempele kohtaa meren ja Mourunkijärvi Juurussuolla on kunnan ainoa järvi.

Kempeleen viheralueet muodostuvat talous- ja taajamametsistä sekä asuinalueiden puistoalueista, joilla sijaitsee noin 30 leikkipuistoa. Liikenneviheralueet ja kunnan omistaminen kiinteistöjen piha-alueet ovat myös osa viherverkostoa. Viheralueiden suunnittelun, rakentamisen, hoidon ja kunnossapidon tavoitteena on turvallinen ja aktivoiva ympäristö.

Lisätietoa

Ajankohtaista

Yhteystiedot

Kunnanpuutarhuri
Sari Palo
etunimi.sukunimi@kempele.fi
044 497 2512

Kunnallistekniikan työnjohtaja
Paula Taskila
etunimi.sukunimi@kempele.fi
050 3169 669

Leikkipuistoverkoston käyttäjäkokemuksia

Taajamametsien hoitotoimenpiteet

Vuonna 2020 taajamametsänhoitotoimenpiteitä tehdään Ollakka-Santamäki-Sarkkiranta alueella. Kartoissa on keltaisella merkitty alueet, joilta metsuri väljentää puustoa ja poistaa sairaat sekä vioittuneet puut. Karttaan on merkitty sinisillä ympyröillä puutavaran varastointipaikat ja lisäksi vihreillä ympyröillä tulevat sähkömuuntamot. 

Asukkaita pyydetään siirtämään mahdollisesti kunnan alueella olevat tavarat omalle tontille. Metsätöiden arvioitu päättymisajankohta on vuoden 2021 loppuun mennessä.

Lisätietoja kunnanpuutarhuri Sari Palo 044 497 2512 tai sähköpostilla sari.palo@kempele.fi.

Kartta taajamametsän hoitotyöt Ollakka

Kartta taajamametsän hoitotyöt Santamäki

Kartta taajamametsän hoitotyöt Sarkkiranta itäosa

Kartta taajamametsän hoitotyöt Sarkkiranta länsiosa