Aamu- ja iltapäivätoiminta

1.-2.LUOKKALAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄKERHOTOIMINTA

Kempeleen kunta tarjoaa perusopetuksen 1. ja 2 luokkien ja perusopetuslain 17 §:n 2 mom mukaisen erityisopetuksen oppilaille aamu- ja iltapäivätoimintaa. Toiminnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus, joka hyväksyy toimintasuunnitelman ja toimintasuunnitelman päivitykset. Toiminnassa noudatetaan kunnanhallituksen 6.6.2011 hyväksymää Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaa.

Suunnitelma löytyy koulun kotisivuilta osoitteesta: http://edu.kempele.fi/ylikyla/koulu/apiptoiminta.html

Maksut alkaen 1.8.2012 löytyvät osoitteesta: http://www.kempele.fi/fi/asukkaalle/koulut/aamu-ja-iltapaivatoiminta.html

Ylikylän koulun Aamu- ja iltapäivätoiminnan vastuuhenkilönä toimii apulaisrehtori Matti Räty p. 050-4636 636. Toiminta järjestetään pääkoulun tiloissa ja ohjaajat tavoittaa p. 050-4636619.

Aamupäivätoiminta
Aamupäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä lauantaityöpäiviä lukuun ottamatta klo 7.00 -10.00 välisenä aikana. Toimintaa varten on tila ja valvova aikuinen koulupäivän alkamista edeltävään välituntiin asti. Aamulla ei tarjota aamupalaa.

Iltapäivätoiminta
Iltapäivätoiminta muodostaa kokonaisuuden, joka tarjoaa erilaisia virikkeitä, sosiaalista vuorovaikutusta sekä mahdollisuuden omaan toimintaan, rentoutumiseen ja lepoon. Iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä lauantaityöpäiviä lukuun ottamatta klo 11-17 välisenä aikana. Iltapäivätoimintaa ei järjestetä lukukausien päättöpäivinä. Iltapäivätoimintaan osallistuva lapsi saa välipalan, mikäli toiminta hänen kohdallaan jatkuu klo 14 jälkeen.

Lisätietoa

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Koulu alkaa keskiviikkona 12.8.2020.

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 050 463 6483

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 050 463 6483

· Ylikylän koulu 050 316 9584