Ketolanperän koulu

 

Koulun osoite: Ketolanperän koulu, Luonungintie 13, 90450 Kempele

Ketolanperän koulu on pieni kyläkoulu noin viisi kilometriä Zeppelinistä Murtoon päin. Koulu sijaitsee hyvien ulkoilumaastojen äärellä, joita suositaan koulumme arjessa. Päivärakenteemme mahdollistaa toiminnallisia koulupäiviä, ja oppilaat ovatkin aktiivisia liikkujia. Ketolanperän koulu on yksi 2010 alkaneen Liikkuva koulu- hankkeen pilottikouluja. Opetusta järjestetään esikoulussa sekä vuosiluokilla 1-4. Luokkia on yhteensä 5.  Lukuvuonna 2018- 2019 oppilasmäärä on 95. Toimintamme perustuu lähikouluperiaatteelle.

 Kantavana teemana koulussamme on monipuolinen lähiympäristömme. Koulun lähiympäristöä hyödynnetään opetuksessa ja kerhotoiminnassa mahdollisimman monin tavoin. Läheinen kaunis luonto kutsuu meitä liikkumaan, tutkimaan ja oppimaan. Koulupäivän rakenne mahdollistaa yhteiset leikki- ja liikkumishetket keskellä koulupäivää. Pitkää välituntia hyödynnetään kerhotoiminnan osalta.

Toinen tärkeä teemamme tiiviissä kouluyhteisössämme on yhteisöllisyys. Niin oppitunneilla kuin koulun yhteisissä tilaisuuksissa ja toimintapäivinä korostetaan yhteisömme tärkeyttä ja jokaisen yksilön huomioimista porukan osana. Ketään ei jätetä yksin. Jokaisessa ryhmässä harjoitellaan kaveritaitoja. Koululla järjestetään kuukausittain toimintapäivä, jolloin yhteistyötaitoja harjoitellaan ja yhteisöllisyyttä tuetaan luokkarajat ylittävissä ryhmissä. Kiusaamista vastustava valtakunnallinen KiVa koulu – hanke on edelleen osa koulun toimintaa.

 

WILMA

 

Lisätietoa