Asemakaavat

Asemakaava ohjaa rakentamista (MRL, luku 7)

Kunta laatii ja kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavat. Asemakaava luo edellytykset rakentamiselle ja määrittää lähielinympäristön laadun. Kaavassa esitetään alueen tuleva käyttö, mahdolliset suojeltavat alueet ja rakennukset sekä osoitetaan rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus. Asemakaava koostuu kaavakartasta ja kaavaselostuksesta, lisäksi rakentamisen toteutusta voidaan ohjata tarkemmin erillisellä rakennustapaohjeella. Kempeleen kunnassa asemakaavat laaditaan pääosin omana työnä kunnan ympäristöpalveluissa. Poikkeuksen voivat tehdä kaavoitussopimuksen alaiset, kunnan ulkopuolisen toimijan tarpeista syntyneet, kiireelliset kaavahankkeet. Asemakaavoihin vaadittavat perusselvitykset (liikenne-, luonto-, maisema-, jne.) teetetään osin ulkopuolisilla konsulteilla. Ympäristöpalveluissa ylläpidetään myös ajantasa-asemakaavaa, johon päivitetään kaikki voimaan kuulutetut uudet asemakaavat ja tehdyt tonttijakomuutokset.