Kaavoitus ja maankäyttö

Maankäytön suunnittelujärjestelmä

Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittää alueidenkäytön suunnittelun kaavajärjestelmän, suunnitteluprosessin sekä osallistumismahdollisuudet kaavoja valmisteltaessa. Laissa on säädetty kuntien kaavoitusmonopoli, joka on edellytys sille, että kunta pystyy vastaamaan palveluvelvoitteisiinsa. Rakentamisen ja muiden ympäristöä muuttavien toimenpiteiden luvanvaraisuus ja ohjaus on myös määritelty samassa laissa. Tarkempi paikallinen ohjaus tapahtuu rakennusjärjestyksen kautta rakennusvalvonnan ja kaavoituksen ohjeistamana.

Lisätietoa

Poikkeuksia asiakaspalvelussa

Koronavirusta koskevien suositusten mukaisesti asioiminen tapahtuu toistaiseksi ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla. Tapaamisista tulee aina sopia erikseen.

Tiedote 17.3.2020

Palveluhinnasto

Palveluhinnasto

Yhteydenotto

Kaavoitus neuvoo kuntalaisia ja viranomaisia asema- ja yleiskaavojen tulkintaan ja kaavahankkeisiin liittyvissä asioissa.
Tonttijaonmuutosten, kaavasta poikkeamisten ja suunnittelutarveratkaisujen osalta palvelemme Lupapisteessä. Suosittelemme ottamaan yhteyttä kaavoitukseen ennen hakemuksen jättämistä.

Olemme tavattavissa pääasiassa arkisin klo 9.30-16.
Kaavoituksessa vierailevan kannattaa sopia aika etukäteen.
Yhteydenotot sähköpostitse kaavoitus@kempele.fi tai puhelimitse: Tekniset palvelut