Valmistuneet kaavahankkeet

Kaavaprosessin eteneminen

Vireilletulo ja valmisteluvaihe:

 • Kuulutus: Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 27.5. - 26.6.2015
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.5.2015
 • Asemakaavaluonnos nähtäville 27.5. - 26.6.2015
 • Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo:
 • Kuulutus: Ehdotusvaiheen kuuleminen 30.9. - 30.10.2015
 • Asemakaavaselostus ja liitteet 1-4
 • Asemakaavaehdotuskartta nähtäville 30.9. - 30.10.2015 (Liite 5)
 • Luonnosvaiheen vastineet (Liite 6, kh 21.9.2015, §255)

Kaavamuutoksen hyväksyntä

 • Kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittely 7.12.2015 (§82), linkki pöytäkirjaan
 • LIITE 5, hyväksytty asemakaavakartta (kvalt 7.12.2015, § 82)
 • Hyväksytty asemakaavaselostus (kvalt 7.12.2015, § 82), muut liitteet eivät muuttuneet ehdotusvaiheesta

Kaavamuutoksen voimaantulo

 • Kuulutus: Voimaantulo 20.1.2016

Kaavaprosessin eteneminen

Vireilletulo

 • Kuulutus: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 26.-28.6. ja 29.7.-23.8.2013
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.6.2013

Zatelliitin poikittaisyhteyden asemakaavan muutos ja laajennus toteutetaan kaksivaiheisena prosessina.

 • Kaavaprosessin vaiheet kartalla

Ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen, kun Kempeleen kunnan valtuusto hyväksyi 1. vaiheessa kumotut ja 2. vaiheeseen jäävät korttelialueet 8.9.2014.

Ensimmäisen vaiheen asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen koski keskustan kortteleita 3041 - 3048 ja Linnakankaan kortteleita 26116 - 26117, niihin liittyviä katu-, viher-, liikenne- ja rautatiealueita sekä maa- ja metsätalousalueita.

1. vaihe

Vireilletulo

 • Kuulutus: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 26.-28.6. ja 29.7.-23.8.2013
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.6.2013

1. vaiheen valmisteluvaihe

Liikenneviraston Liminka - Oulu rakentamissuunnitelmaluonnokset ovat nähtävillä samanaikaisesti kaavaluonnoksen kanssa. Suunnitelmat löytyvät Kempeleen kunnantalon aulasta, asemakaavahankkeiden esittelypöydältä kansiosta 17.1.2014 saakka.

 • Kuulutus: Kaavaluonnos ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 4.12.2013-17.1.2014
 • Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.11.2013
 • Asemakaavaluonnos
 • Tonttien pinta-alat ja rakennusoikeudet

1. vaiheen ehdotusvaihe

 • Kuulutus: Kaavaehdotus nähtävillä 30.4. - 6.6.2014
 • Asemakaavaehdotuskartta (Liite 8)
 • Asemakaavaselostus ja liitteet 1 - 6
 • Liite 7, valmisteluvaiheen lausunnot ja vastineet

1. vaiheen hyväksyntä

 • Kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittely 8.9.2014 (§43), päätöksen liitteenä kaavaselostuksen liitteet 1-10
 • LIITE 10, voimaantullut asemakaavakartta ja muuttunut asemakaava (kvalt 8.9.2014, § 43)
 • LIITE 9, 1-vaiheessa kumottavat sekä 2-vaiheeseen jäävät korttelialueet (kvalt 8.9.2014, § 43)
 • LIITE 8, ehdotusvaiheen lausunnot ja vastineet (kh 1.9.2014 § 199)
 • Hyväksytty 1-vaiheen asemakaavaselostus (kvalt 8.9.2014, § 43)
 • LIITE 1, Tarkistettu asemakaavan seurantalomake, 11.6.2015

Toisessa vaiheessa asemakaavan muutoksen kohteena ovat keskustan korttelin 3040 tontti 3 sekä korttelit 3049 ja 3051 ja Linnakankaan kortteli 26150 sekä niihin liittyvät katu- ja viheralueet. Asemakaavalla muodostuvat toisessa vaiheessa korttelit 3049 - 3056 ja 26150 sekä niihin liittyvät katu-, viher- ja maatalousalueet.

2. vaihe

Vireilletulo

 • Kuulutus: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 26.-28.6. ja 29.7.-23.8.2013
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.6.2013

2.vaiheen valmisteluvaihe

 • Asukas- ja yleisötilaisuus 2.11.2016 klo 17-19, valtuustosali, Asemantie 1
 • Kutsu ja kaavan suunnittelualueen rajaus, mielipiteen antomahdollisuus 17.10. - 2.11.2016
 • Asukastilaisuuden muistio 2.11.2016

2. vaiheen ehdotusvaihe

 • Kuulutus: 2-ehdotusvaiheen asemakaavamuutos ja laajennus nähtävillä 14.12.2016 - 27.1.2017
 • Kunnanhallituksen ehdotuskäsittely 30.11.2016 (§347), pöytäkirjaote
 • Ympäristöministeriön vahvistuspäätöksen 23.11.2015 liite, merkinnät (Zatelliitissa kma -alue)
 • Linkki Pohjois-Pohjanmaan 1-vaihemaakuntakaavan sivuille
 • Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.11.2016
 • Muuttuva asemakaava
 • Asemakaavaehdotuskartta 30.11.2016
 • Asemakaavaselostus
 • Asemakaavatonttien pinta-alat ja rakennusoikeudet
 • Ote rekisterikartasta

2. vaiheen ehdotusvaihe uudelleen nähtävillä

 • Kuulutus: 2-ehdotusvaiheen asemakaavamuutos ja laajennus uudelleen nähtävillä 28.6.2017 - 16.8.2017
 • Kunnanhallituksen ehdotuskäsittely 19.6.2017 (§ 225), linkki pöytäkirjaan
 • Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.6.2017
 • Muuttuva asemakaava
 • Asemakaavaehdotuskartta 13.6.2017
 • Asemakaavaselostus
 • Rakentamistapaohjeet
 • Asemakaavatonttien pinta-alat ja rakennusoikeudet
 • Ote rekisterikartasta
 • Viranomaisneuvottelun muistio
 • Vastineet

Selvitykset

 • Kempeleen kunnan kaupallinen selvitys, Ramboll 14.6.2017
 • Kempeleen kauppapaikkojen saavutettavuus, alustavia tuloksia, gradu, A. Nivala
 • Kempele-visio, 2010
 • Zatelliitin kaupalliset vaikutukset, NCC & Entrecon, 2008
 • Taajaman osayleiskaava 2040, liikenneverkkotarkastelu, Ramboll 2.6.2017
 • Taajaman osayleiskaava 2040, tärinäselvitys, A-Insinöörit 1.6.2017
 • Meluselvityksiä Zatelliitin alueelta
 • Rakennettavuusselvitys, Pöyry 12.12.2016, Tutkimuskartta, Tutkimusleikkaukset

2.vaiheen hyväksyntä

 • Linkki kunnanvaltuuston hyväksymispöytäkirjaan 4.9.2017 (§ 84)
 • Voimaantullut asemakaavakartta ja kaavaselostus liitteineen

2.vaiheen voimaantulo

 • Kuulutus: Voimaantulo 25.10.2017