Lakeuden portaat -hanke

Hei sinä vastavalmistunut (alle 30-vuotias) nuori! Etsitkö töitä? Ota yhteyttä, niin autamme sinua Lakeuden portaat -hankkeessa mm. piilotyöpaikkojen etsimisessä ja työnhakuasiakirjojen laatimisessa.

Kempeleen kunta on yhtenä osatoteuttajana Oulun seudun ammattiopiston koordinoimassa Lakeuden portaat -hankkeessa. Muita osatoteuttajia ovat Ammattiopisto Luovi ja Oulun Ammattikorkeakoulu. Hankkeen tavoitteena on parantaa koulutuksen vaikuttavuutta edistämällä opiskelijoiden työllistymistä työsuhteeseen tai yrittäjinä sekä lisätä eri oppilaitosten välistä yhteistyötä.

Hankkeen toimenpiteet, kuten yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteet, uraohjaus ja työhönvalmennus tähtäävät kaikki asiakkaan työllistymiseen työntekijänä tai yrittäjänä. Hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat Oulun seudun ammattiopiston, Ammattiopisto Luovin, Oulun Ammattikorkeakoulun Liiketalouden yksikön ja Ammatillisen opettajakorkeakoulun sekä Kempeleen, Limingan, Tyrnävän, Lumijoen ja Hailuodon kuntien opiskelijat ja henkilökuntaa sekä Oulun seudun työnantajat ja nuoret alle 30-vuotiaat vastavalmistuneet työttömät työnhakijat.

Hankkeen yhtenä tavoitteena Kempeleen kunnan osalta on erilaisten työtoimintojen (palkkatukityö, työkokeilu ja kuntouttava työtoiminta) opinnollistaminen. Opinnollistaminen tarkoittaa sitä, että työssä hankittu ammatillisiin tutkintoihin liittyvä osaaminen tehdään näkyväksi osaamistodistuksella. Opinnollistaminen edistää työllistymistä, helpottaa siirtymistä ammatillisiin opintoihin ja voi nopeuttaa mahdollisia tulevia opintoja. Työtoimintapaikat myös arvioidaan oppilaitosten opettajien toimesta oppimisympäristöinä. Opinnollistaminen viedään asteittain kunnan eri yksiköihin ja työtoimintoihin. Ensimmäisenä opinnollistaminen on jo otettu käytäntöön työllisyysyksikön autopajalla.

Kempeleen lukiolaisilla on mahdollisuus osallistua OSAOn yhteyteen perustettavan osuuskunnan toimintaan. Hankkeessa luotavan pedagogisen osuuskunnan mallin käyttöönottamista varten lukion henkilöstöä koulutetaan tiimivalmentamiseen, yrittäjyyskasvatukseen ja osuuskuntatoimintaan. Osuuskuntatoimintaa käynnistetään OSAOlla loppuvuoden 2019 aikana.

Lue lisää hankkeesta osao.fi/lakeudenportaat

Kempeleen kunnasta hankkeen asiantuntijana toimii ---, etunimi.sukunimi@kempele.fi ja hankkeen projektipäällikkönä Antti Vainiokangas OSAOlta, p. 040 141 5150, etunimi.sukunimi@osao.fi.

Lisätietoa

Yhteystiedot

Asiantuntija / 
etunimi.sukunimi@kempele.fi

Projektipäällikkö Antti Vainiokangas
p. 040 141 5150
etunimi.sukunimi@osao.fi.