Yrittäjyyskasvatus

 

Kempele on yrittäjämyönteinen kunta, jossa on vuodesta 2006 asti toiminut kunnallinen yrittäjyysluokka Kirkonkylän koululla. Jokaisella yläluokkien luokka-asteella on oma yrittäjyysryhmänsä, johon koko kunnan kuudesluokkalaiset voivat pyrkiä. Oppilaat valitaan luokalle valintakokeen, haastattelun ja todistuksen yhteispistemäärän perusteella. Yrittäjyyttä opiskellaan kaksi tuntia viikossa niin, että 7. luokalla oppitunteja on lukujärjestyksessä kaksi enemmän kuin muilla ja 8.- ja 9. luokalla yrittäjyys korvaa yhden valinnaisaineen.

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet ja teemat kolmen vuoden aikana voi tiivistää seuraavasti: ”Yrittäjyyskasvatuksen tarkoituksena on kannustaa oppilasta etsimään itse tietoa ja käsittelemään löytämäänsä tietoa. Opinnoissa oppilaalle tarjotaan myös tietoa ja kokemuksia yrittäjyydestä sekä muista työmuodoista. Tarkoituksena on luoda toimintakulttuuri, jossa nuorella on mahdollisuus toteuttaa omia ideoita ja tavoitteita sekä rohkaista kokeilemaan uusia asioita. Näiden pohjalta oppilas saa valmiuksia tehdä tulevaisuuden ratkaisuja. Yrittäjyyskasvatuksen opinnoissa pyritään edistämään yrittäjämäistä asennetta ja luovuutta. ”

Opintojen teemat vuosiluokilla 7-9:

7. luokalla ”Tunne itsesi”

8. luokalla ”Yrittäjyys tutuksi”

9. vuosiluokalla ”Minä yrittäjänä”

Näihin tavoitteisiin pyritään ja näitä teemoja käsitellään monipuolisesti oppitunneilla, koulun ulkopuolisilla tutustumiskäynneillä, pyytämällä vieraita koululle, kummiyritysten kautta sekä erilaisten projektien avulla. Toiminnan tavoitteena on oppilaslähtöisyys, jossa oppilaita kannustetaan itsenäiseen toimintaan, oma-aloitteisuuteen ja vastuunkantoon.

Yrittäjyysluokkien blogit

Yrittäjyysluokat kirjoittavat toiminnastaan blogeja ja seuraavien linkkien kautta pääsee tutustumaan tarkemmin luokkien toimintaan.

http://yrittajyys-luokka.blogspot.com

 

Lisätietoa

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Koulu alkaa keskiviikkona 12.8.2020.

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 050 463 6483

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 050 463 6483

· Ylikylän koulu 050 316 9584