Arkistot, tietopalvelu ja kirjaamo

Kunnan arkisto

Kunta ylläpitää päätearkistoa julkisten toiminnan tuloksena syntyneen pitkäaikaisesti ja pysyvästi säilytettävän asiakirja-aineistoa varten ja hoitaa siihen liittyvää tietopalvelua. Vanhimmat arkistossa olevat aineistot ovat 1800-luvulta. 

Toimintayksiköiden käytössä on lisäksi omia lähiarkistotiloja. Esimerkiksi rakennuslupa-asiakirjoja säilytetään rakennusvalvonnassa. Potilasasiakirjat löytyvät niin terveyskeskuksen arkistosta kuin päätearkistosta.

Uusimmat asiakirjat ovat aina siinä palveluyksikössä, jossa asia on käsiteltävänä. Palveluyksiköt antavat tietopalvelua hallussaan olevista asiakirjoista.

Päätearkiston yhteyteen on sijoitettu myös kulttuuritoimen alaisuuteen kuuluva kotiseutuarkisto. Kotiseutuarkiston tehtävänä on tallentaa paikallinen yksityisluontoinen arkistoaines sekä paikkakunnan henkinen perinne.

Tietopalvelupyynnöt

Voit tehdä tietopalvelupyynnön kunnanarkistoon täyttämällä sähköisen lomakkeen tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kirjaamo@kempele.fi.

Tietopyynnöt ovat pääsääntöisesti maksuttomia, katso lisätietoja tietopalveluhinnastosta: 

Kotiseutuarkiston tietopalvelupyynnöissä tulee ottaa yhteyttä kirjasto- ja kulttuurijohtaja Anne Toppariin, anne.toppari@kempele.fi, p. 050 463 6457


Kirjaamo

Kunnan virallinen postiosoite on Kempeleen kunta, PL 12, 90441 Kempele. Kunnan virallinen sähköpostiosoite on kirjaamo@kempele.fi.

Kirjaamon tehtävänä on vastaanottaa kunnalle osoitetut postit ja kirjata ne asianhallintajärjestelmään. Diarioinnin jälkeen aineisto toimitetaan valmistelijoille. Asioiden käsittelyvaiheista voi kysyä kirjaamosta.

Kirjaamo huolehtii myös kunnan virallisista kuulutuksista ilmoitustaululle.

Kuva Kempeleen kunnan päätearkistosta.
Kuva Kempeleen kunnan päätearkistosta

Lisätietoa

Tietopyynnöt

Voit tehdä tietopalvelupyynnön (esim. päättötodistuspyyntö) kunnanarkistoon täyttämällä sähköisen lomakkeen tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kirjaamo(at)kempele.fi

Yhteystiedot

tietopalvelusihteeri
Mirva Karjalainen
p. 040 543 9471

Kirjaamo
palvelusihteeri
Päivi Ansamaa
p. 050 316 9691