Ilmoitus vaaratapahtumasta

Asiakkaan/Potilaan ilmoitus vaaratapahtumasta

Jos potilas, omainen tai hänen läheisensä kokee hoidon aikana tapahtuneen vaaratilanteen, voi hän tehdä ilmoituksen haitta- tai vaaratapahtumasta. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä. Yhteystietojen ilmoittaminen olisi kuitenkin tärkeää, jotta käsittelyn jälkeen voidaan antaa vastaus ilmoitettuun osoitteeseen.

Ilmoitus vaaratapahtumasta

Vaaratapahtumailmoitus ei ole virallinen muistutus hoitovirheiden osalta. Hoitoon tai kohteluun tyytymätön potilas voi tehdä potilaslain mukaisen muistutuksen tai kantelun valvontaviranomaiselle.

Muistutuksen tekeminen

Lisätietoa

Influenssarokote-video

Hae terveystietoa Duodecimin ylläpitämästä Terveyskirjastosta:

Lomakkeet