Potilasasiamies

Potilasasiamies tiedottaa potilaan ja asiakkaan oikeuksista terveydenhuollon eri palveluissa, sekä neuvoo muissakin lain soveltamiseen liittyvissä asioissa, esim. tiedonsaantia ja itsemääräämisoikeutta koskevissa ongelmissa. Asiamiehen puoleen voi kääntyä myös silloin, kun potilaalla on epäily hoitovahingosta.

Hoitoon tai kohteluun liittyvissä ongelmissa, tai epäselvyyksissä on ensisijassa syytä keskustella hoitoyksikön (osaston) henkilökunnan tai heidän esimiestensä kanssa. Potilasasiamies avustaa tarvittaessa ristiriitatilanteiden ratkaisemisessa ja neuvoo valitusmenettelyssä.

Asiamies ei itse tee päätöksiä, eikä voi muuttaa viranomaisten tekemiä päätöksiä.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja yksityisillä palveluntuottajilla on omat potilasasiamiehensä.

Potilasvakuutuskeskus: http://www.pvk.fi/fi/

 

Yhteystiedot:

Oulun sosiaaliasiamiehen tehtäviä ja Muhoksen sekä Kempeleen kunnan sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtäviä hoitaa:

Mari Hemmilä
vs. sosiaali- ja potilasasiamies
p. 044 703 4115
Käyntiosoite: Hanhitie 15, 90150 Oulu
Postiosoite PL 61, 90015 Oulun kaupunki.
Sähköposti etunimi.sukunimi@ouka.fi

Palvelu ajanvarauksella.

Lisätietoja potilaan ja asiakkaan oikeuksista:

http://www.ouka.fi/oulu/asiakkaan-oikeudet/potilasasiamies

Muistutuksen teko:

Terveydenhuollon asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus, mikäli hän on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Asiamies avustaa muistutuksen teossa.

Muistutus voidaan tehdä oheisella lomakkeella ( pdf )

Muistutukset lähetetään osoitteella Terveyskeskus, johtava lääkäri, PL 21, 90441 Kempele.

Lisätietoa

Influenssarokote-video

Hae terveystietoa Duodecimin ylläpitämästä Terveyskirjastosta:

Lomakkeet