Hankkeen eteneminen

Linnakallio masterplanin valmistelua ohjaa ohjausryhmä ja työrukkasena toimii projektiryhmä. Ideointia varten pidetään ideointityöpajoja, joihin osallistuu myös potentiaalisten toimijoiden ja käyttäjäryhmien edustajia. Valmisteluun liittyvät muistiot ja muun materiaalin löytyvät alta.

Muistiot

Ohjausryhmä

Muistio 24.2.2015

Muistio 18.8.2015

Muistio 17.11.2015 + loppuraportti

Projektiryhmä

Muistio 11.5.2015

Muistio 27.5.2015

Muistio 11.8.2015

Muistio 16.9.2015 + master plan luonnos

Visioseminaari 16.6.2015

Muistio

Esittelymateriaali

Ideatyöpaja 18.8.2015

Muistio

Aineisto

Linnakallio ilmasta -kuva

Lisätietoa