Oppilashuolto

Oppilashuollon yhteisöllinen tuki

Oppilashuollon asema kokoontuu koko henkilökunnan voimin vähintään kerran lukuvuodessa. Loppukeväästä arvioidaan oppilashuollon toimintaa ja suunnitellaan tulevaa lukuvuotta huomioiden koulumme yhteisöllisyys ja lasten osallisuus. Kiva-kouluun liittyvää toimintaa toteutetaan suunnitelmallisesti. Oppilaskunta toimii aktiivisesti.

Vanhempaintoimikunta toimii aktiivisesti osallistuen koulun toimintaan yhteistyössä Ketolanperän kyläyhdistyksen kanssa.

Oppilashuollon yksilöllinen tuki

Oppilashuollon varikko on oppilashuollon asiatuntijaryhmä, joka mm. organisoi jokavuotiset hyvinvointikyselyt sekä laatii pedagogiset asiakirjat ja päätösesitykset yhteistyössä lapsen huoltajien kanssa. Varikko kokoontuu kerran kuukaudessa, tarvittaessa useammin. Varikolla kokoontuvat tarpeen mukaan erityisopettaja, rehtori, terveydenhoitaja, lääkäri, kuraattori, koulupsykologi, luokanopettaja ja koulunkäyntiohaaja.

Oppilashuollon pysäkki

Yksilökohtainen oppilashuolto, jonka tehtävänä on oppimiseen ja kasvuun liittyvien haasteiden ennaltaehkäisy, tukitoimien suunnittelu ja yhteistyö eri verkostotyöntekijöiden kanssa. Pysäkillä käsitellään yksittäisen oppilaan asioita yhdessä huoltajan kanssa tai huoltajan kirjallisella suostumuksella. Mukana pysäkillä ovat oppilas ja huoltajat sekä tarvittavat asiantuntijat esimerkiksi opettaja, kuraattori, terveydenhoitaja, koululääkäri, koulupsykologija sosiaalityöntekijä. Pysäkki kokoontuu tarpeen mukaan ja kokoontumiset kirjataan oppilashuoltokertomukseen.

Kouluterveydenhoitaja

Minna Huusari on koululla oppilasasioissa aina parillisen viikon tiistai-aamupäivät. Puhelimitse terveydenhoitajan tavoittaa arkisin klo 11.30-12.30. Puhelinnumero: 040 1832 856. Sähköposti: minna.huusari@kempele.fi, yhteyttä voi ottaa myös Wilman kautta.

Oppilaiden terveystarkastukset ovat 1., 2. ja 3. luokalla.

Koululääkärinä toimii Sanna Alapudas. Lääkärintarkastus on 1. ja 2.luokan oppilaille.

Suun terveydenhuolto

Oppilaiden määräaikaistarkastukset:

hammaslääkäri suuhygienisti
1-luokat tarkastus lukuvuoden aikana
2-luokat tarkastus yksilöllisen tarpeen mukaan
3-luokat tarkastus yksilöllisen tarpeen mukaan seulonta-ja terveysneuvontakäynti kaikille, tarvittaessa ohjataan hammaslääkärin vastaanotolle
4-luokat tarkastus yksilöllisen tarpeen mukaan

Oppilaiden tarkastusajat ilmoitetaan kotiin huoltajalle.

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulussa toimiva sosiaalityön ammattilainen. Hän tukee ja auttaa oppilasta elämän pulmatilanteissa. Pääasiallinen työmuoto on keskustelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä oppilaan ja vanhempien kanssa. Koulukuraattoriin voit ottaa yhteyttä, kun:

Oppilaalla on vaikeuksia koulunkäynnissä:kouluun lähteminen on vaikeaa, läksyjenteko on haasteellista, koulunkäynti ei kiinnosta, oppilaalla on opiskelupaineita.Oppilaalla on pulmia sosiaalisissa suhteissa: kaverisuhteet huolestuttavat, vapaa-ajalla on hankaluuksia, perheen ihmissuhteissa tai elämäntilanteessa on ongelmia tai niissä on tapahtunut muutoksia jotka heijastuvat lapsen koulussa jaksamiseen.Lapsen ja nuoren kehityksen haasteet: rajattomuutta ja vaikeus noudattaa aikuisen asettamia rajoja, itsetunto-ongelmat, jännittäminen, lapsella on surua, ahdistusta tai henkisen jaksamisen ongelmia.

Keskustelut ovat aina luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. Koulukuraattoriin voit olla yhteydessä puhelimitse, sähköpostilla tai Wilman kautta.

Ota yhteyttä jo silloin, kun ongelmat ovat pieniä!

Koulukuraattori  on tavattavissa koululla terveydenhoitajan tiloissa yhtenä päivänä viikossa ennalta sovitusti. 

Lisätietoa

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Koulu alkaa keskiviikkona 12.8.2020.

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 050 463 6483

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 050 463 6483

· Ylikylän koulu 050 316 9584