Esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus, maksut

Esiopetus on maksutonta. Täydentävä varhaiskasvatus järjestetään lapsen tarpeen mukaan esiopetusta antavissa yksiköissä. Täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään kunnan yksiköissä tuntiperusteisen maksuluokan mukainen maksu. 

Lisätietoa maksuluokista

Esiopetusikäisen täydentävän varhaiskasvatuksen palvelusetelin omavastuun määräytyminen yksityisessä päiväkodissa

Lisätietoa Palveluseteli -sivulla