Ajantasa-asemakaava

Asemakaavatilanne

Kempeleen kunnan ympäristöpalveluissa pidetään yllä ajantasa-asemakaavaa, johon päivitetään kaikki voimaan kuulutetut uudet asemakaavat ja tehdyt tonttijakomuutokset. Voimassa oleva ajantasa-asemakaava sekä eri ikäisten asemakaavojen rajaukset löytyvät alta PDF -tiedostoina. Värillinen asemakaava on suuri tiedosto, joka kannattanee tallentaa omalle koneelle ennen lähempää tarkastelua. Suunnittelijoille ja rakennushankkeeseen ryhtyville voidaan pyynnöstä irrottaa tietokannasta tonttikohtainen DWG -tiedosto. Irrottamistyön tekevät tekniset avustajat, joiden yhteystiedot löytyvät oikeasta marginaalista.

Kaavayhdistelmä värillisenä, 18 806 kt

Kaavayhdistelmä, länsiosa 9 470 kt

Kaavayhdistelmä, itäosa 10 535 kt

Kaavayhdistelmä ja eri aikana laadittujen kaavojen rajaukset, 6 803 kt

Mourunkijärven rantakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.8.1988 ja lääninhallitus on vahvistanut sen 9.6.1989. Mourunkijärven alueella on olemassa olevia rakennuspaikkoja myös rantakaavan ulkopuolisella alueella. Alueella ei ole hyväksyttyä asemakaavan pohjakarttaa, joten rantakaavan ajantasaistus asemakaavaksi odottaa määrärahaa alueen pohjakartan laatimiseksi.

Lisätietoa

Poikkeuksia asiakaspalvelussa

Koronavirusta koskevien suositusten mukaisesti asioiminen tapahtuu toistaiseksi ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla. Tapaamisista tulee aina sopia erikseen.

Tiedote 17.3.2020

Palveluhinnasto

Palveluhinnasto

Yhteydenotto

Kaavoitus neuvoo kuntalaisia ja viranomaisia asema- ja yleiskaavojen tulkintaan ja kaavahankkeisiin liittyvissä asioissa.
Tonttijaonmuutosten, kaavasta poikkeamisten ja suunnittelutarveratkaisujen osalta palvelemme Lupapisteessä. Suosittelemme ottamaan yhteyttä kaavoitukseen ennen hakemuksen jättämistä.

Olemme tavattavissa pääasiassa arkisin klo 9.30-16.
Kaavoituksessa vierailevan kannattaa sopia aika etukäteen.
Yhteydenotot sähköpostitse kaavoitus@kempele.fi tai puhelimitse: Tekniset palvelut