Asiakasmaksut

  • Käyntimaksua ei peritä veteraaneilta, eikä alle 18-vuotiailta
  • Perumattomasta lääkärin vastaanottoajasta peritään 51,40 € sakkomaksu
  • Lääkärin todistuksesta tai lausunnosta peritään pääsääntöisesti 51,40 € maksu, kuitenkin esimerkiksi lyhytaikaisen sairausloman todistus on maksuton, samoin erityskorvattavista lääkkeistä annettava todistus

 Lääkärivastaanoton laskut toimitetaan postitse (mahdollisuus valita verkkolasku).

Oulun seudun yhteispäivystyksen terveyskeskusmaksut:

https://www.ppshp.fi/Potilaille-ja-laheisille/Asiakasmaksut/Pages/Yhteispaivystys.aspx

Palvelu Maksu 1.1.2018 alkaen
Terveyskeskusmaksu, 18-vuotta täyttäneiltä
Käyntimaksu, enintään kolmelta käynniltä kalenterivuodessa 20,60
Fysioterapiakäynti, maksun perimiselle ei ole asetettu ikärajaa 11,40
Lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynti
Muun henkilöstön kotikäynti
Koskee tilapäistä kotisairaanhoitoa
18,90
12,00
Sairaalan poliklinikkamaksu, erikoissairaanhoidon palveluista
Päiväkirurgia
41,20
135,10

Laitoshoidon maksut
Hoitopäivämaksu
Päivä- ja yöhoidon maksu
Hoitopäivämaksu maksukaton (683 euroa/kalenterivuosi) ylittymisen jälkeen

48,90
22,50
22,50
Pitkäaikaishoitomaksun käyttövara 108,00
Sarjahoidon maksu/enintään 45 kertaa/kalenterivuosi 11,40
Lääkärin ja hammaslääkärin todistus 50,80
Lääkärintodistus ajo-oikeutta varten 61,00
Sakkomaksu, perumatta ja käyttämättä jätetystä lääkärin ja
suun ja hampaiden tutkimuksen vastaanottoajasta 15 vuotta täyttäneiltä
50,80
Kotisairaalan asiakasmaksut
Neuvolan perhetyö
asiakasmaksut määräytyvät kotihoidon/kotisairaanhoidon asiakasmaksuasetuksen ja kunnanhallituksen asiasta tekemän päätöksen mukaisesti
Suun terveydenhuolto
Perusmaksu, suuhygienisti (käyntimaksu) 10,20
Perusmaksu, hammaslääkäri (käyntimaksu) 13,10
Perusmaksu, erikoishammaslääkäri (käyntimaksu) 19,20
Kuvantamistutkimukset:
- Hammaskuva 8,40
- Panoraamaröntgen 18,90
- Ehkäisevä hoito: SC-ryhmän suun terveyden
edistämisen toimenpiteistä käyntikerralta
8,40
Suun terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut on asiakasmaksuasetuksen 9§:n nojalla sidottu suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen. Suun terveydenhuollon asiakkaalta julkisessa terveydenhuollossa perittävät maksut määräytyvät näin pääsääntöisesti p.o. toimenpideluokituksen mukaisten aika- ym. resurssien tarvetta kuvaavien vaativuusluokkien pohjalta.
Proteettisten toimenpiteiden osalta noudatetaan kuitenkin 9 §:n 2 kohdan mukaista kokonaishinnoittelun periaatetta.
Maksut määräytyvät toimenpiteen vaativuuden ja proteettisen työn vaativuuden mukaan oheisten maksujen puitteissa.
8,40-222,70

Lisätietoa

Influenssarokote-video

Hae terveystietoa Duodecimin ylläpitämästä Terveyskirjastosta:

Lomakkeet