Kotihoidon tuki

Kotihoidon tuki (Lakisääteinen)

Alle 3-vuotiaan lapsen kotona hoitamista tukemaan tarkoitetun kotihoidontuen voi saada vanhempainrahakauden päätyttyä. Kotihoidontukea haetaan Kelan lomakkeella WH 1.

Myös perheen muista kotona hoidettavista alle 7-vuotiaista lapsista voidaan maksaa hoitoraha. Lisäksi perhe voi saada tulosidonnaista hoitolisää.

Tukea ei voi saada, mikäli lapsi on kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Pelkässä esiopetuksessa oleva seuraavana vuonna koulun aloittavasta lapsesta voi saada hoitorahan, jos perheessä on toinen lapsi, joka on alle 3-vuotias.

Osittaista hoitorahaa maksetaan silloin, kun vanhempi lyhentää työaikaansa alle 3-vuotiaan lapsensa hoidon vuoksi enintään 30 tuntiin viikossa. Lapsi voi tällöin olla joko kunnallisessa tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Kunnallinen kotihoidon tuki "Kempelelisä"

Kempeleen kunta maksaa kotihoidon tuen lisäksi myös kunnallista kotihoidon tukea. Tuki maksetaan Kelan kautta kotihoidon tuen hoitorahan korotuksena. Tuki myönnetään automaattisesti kotihoidon tuen hakemisen yhteydessä. Tuen saamisen ehtona on, että perheessä on alle 2-vuotias lapsi. Tuen määrä on 73€/kk/perhe.