Kirkonkylän koulu

Koulussamme on 910 oppilasta. Henkilökuntaa esi- ja perusopetuksessa on 96. Opetusta järjestetään esikoulupäiväkodissa ja vuosiluokilla 1-10. Luokkia ja pienryhmiä on yhteensä 52. Oppilaiden ikä 7-17 v. Toimimme yhteistyössä Ketolanperän ja Santamäen koulujen kanssa. Toimintamme rakentuu lähikouluperiaatteelle.

Osoitteemme:

Koulutie 4A/6, 90440 Kempele (katso sijainti alla olevasta karttakuvasta)

Koulun kansliat: Jaana Ylilauri (1.-6.luokat) p. 050-316 9598 ja
Elina Siira (7.-10.luokat) p. 050-316 9430

Rehtori (1.-6.luokat): Jukka Ojala p. 050-568 1919  

Apulaisrehtori (7.-10.luokat): Sami Paavola p. 050-316 9682 

Hallinnon sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@kempele.fi

Opettajien sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@edu.kempele.fi

 

Sijainti kartalla

Lisätietoa

Lomakkeet

1-5 päivän poissaololuvan myöntää ryhmänohjaaja ja pidemmät poissaolot rehtori.

Poissaoloanomus
Lisäopetuksen haastattelulomake
Ap-/ Ip -hakemus
Koulupaikkahakemus
Tilojen käyttöoikeushakemus
TET-todistus

Facebookissa - Kirkonkylän yhtenäiskoulu