Linnakangassopimus ja järjestyssäännöt

Linnakangassopimus:

 1. Tervehdin kohteliaasti.
 2. Toimin rauhallisesti sisätiloissa.
 3. Olen ystävällinen ja auttavainen.
 4. Puhun aina totta.
 5. Kunnioitan toisia ja ympäristöä.

Järjestyssäännöt:

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja tuntea olonsa turvalliseksi koulussa. Oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen ja käyttäytyä asiallisesti. Järjestyssäännöt ovat voimassa koulussa, koulumatkoilla sekä kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Kaikissa tilanteissa noudatan Linnakangassopimusta:

 1. Tervehdin kohteliaasti.
 2. Toimin rauhallisesti sisätiloissa.
 3. Olen ystävällinen ja auttavainen.
 4. Puhun aina totta.
 5. Kunnioitan toisia ja ympäristöä.

Käyttäydyn ystävällisesti, olen reilu ja rauhallinen

 • En kiusaa ketään sanoilla, teoilla enkä sosiaalisessa mediassa. Jokaisella on oikeus fyysiseen ja psyykkiseen koskemattomuuteen.
 • En puhu pahaa toisista.
 • Kerron heti aikuiselle, jos havaitsen kiusaamista.
 • Olen auttavainen ja kannustava.
 • Otan huomioon eri-ikäisten lasten turvallisuuden ja viihtyvyyden.
 • Ratkaisen erimielisyydet puhumalla tai pyydän tarvittaessa aikuista apuun.
 • Pukeudun asiallisesti ja säänmukaisesti. Huolehdin päällysvaatteet, kengät ja päähineet niille varatuille paikoille.
 • Kerron pyydettäessä talon aikuisille oman nimeni ja luokkani.
 • Puhun aina totta.
 • Tottelen aikuista.

Turvaan opiskelu- ja työrauhan

 • Jokaisella on oikeus häiriöttömään työskentelyyn: oppilaalla oppimiseen, opettajalla opettamiseen ja muulla henkilöstöllä työnsä tekemiseen.
 • Saavun oppitunnille ajoissa, opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät tehtynä.
 • Toimin tunnilla aikuisen ohjeiden mukaan ja osallistun opetukseen.
 • Toimin rehellisesti. En lunttaa, toimi vilpillisesti tai valehtele toisille.
 • Oppitunnin lopettaa opettaja.
 • Koulualueelta saa poistua koulupäivän aikana vain opettajan tai rehtorin luvalla.
 • Koulusta ei saa olla pois ilman lupaa.
 • Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan sairauspoissaolot viipymättä ja anomaan muut poissaolot.
 • Koulupäivän päättyessä poistun koulualueelta viipymättä.
 • Koulualueella on mahdollisuus leikkiä arki-iltaisin vasta klo 17 jälkeen.

Kunnioitan omaa, toisten ja koulun omaisuutta

 • Pidän työskentely-ympäristöni siistinä.
 • Käytän koulun kiinteistöä, kalusteita ja välineitä huolellisesti.
 • Kunnioitan toisten omaisuutta. Yksityisomaisuus on koulussa omistajansa vastuulla.
 • Palautan tavarat niille kuuluville paikoille.
 • Siivoan jälkeni.
 • Korvaan aiheuttamani tahalliset vahingot ja kadottamani välineet (Vahingonkorvauslaki 412§)

Teen välitunnista mukavan tauon

 • Menen viivyttelemättä välitunnille.
 • Vietän välitunnit sovitulla välituntialueella ulkona.
 • Tulen sisälle viipyilemättä kellon soidessa.
 • Huolehdin välituntivälineistä ja palautan ne sovituille paikoille.
 • Liikun, toimin ja leikin yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaan.
 • Noudatan välituntivalvojan ohjeita.
 • Ratkaisen erimielisyydet puhumalla tai haen tarvittaessa aikuisen apua selvittelyyn.


En tuo tupakkaa, energiajuomia, päihteitä enkä vaarallisia aineita tai esineitä tai loukkaavaa materiaalia kouluun enkä koulualueelle

 • Kaikkien päihdyttävien aineiden ja tupakkatuotteiden käyttö ja hallussapito on koulualueella ehdottomasti kielletty.
 • Vaarallisten aineiden ja esineiden tuominen koulualueelle on kielletty.
 • Jos oppilas on koulussa päihteiden vaikutuksen alaisena, otetaan aina yhteys oppilaan huoltajaan ja tehdään lastensuojeluilmoitus.
 • Loukkaavien paino- tai multimediatuotteiden tuominen kouluun on kielletty.

Puhelimeni, kamerani ja muut laitteeni eivät häiritse

 • Puhelimet ja muut elektroniset laitteet pidetään koulupäivän aikana äänettömällä ja poissa näkyvistä.
 • Opettajan luvalla mobiililaitteita voi käyttää osana opetusta.
 • Oppilaiden ja koulun henkilökunnan kuvaaminen, äänittäminen sekä tallenteiden julkaiseminen on sallittu vain kaikkien asianosaisten luvalla.(Rikoslaki 24§)
 • Oppilas luovuttaa häiritsevät laitteet oppitunnin ajaksi opettajan osoittamaan paikkaan.
 • Internetiä ja sosiaalista mediaa käytettäessä noudatetaan hyviä käytöstapoja, ikärajoja ja nettietikettiä. Kiusaaminen sosiaalisessa mediassa on ehdottomasti kielletty.

Ruokailen rauhallisesti ja siististi

 • Odotan omaa vuoroani rauhallisesti jonossa.
 • Noudatan hyviä ruokailutapoja.
 • Käyttäydyn rauhallisesti ja keskustelen sopivalla äänenvoimakkuudella pöytäseurueeni kanssa.
 • Noudatan aikuisen ohjeita.
 • Maistan kaikkia ruokia ja otan ruokaa sopivan määrän.
 • Käytän ruokailuun sopivan ajan.
 • Jätän oman paikkani siistiksi.
 • Kiitän kauniisti!

Teen koulumatkasta kaikille turvallisen ja häiriöttömän

 • Noudatan liikennesääntöjä sekä annettuja ohjeita.
 • Käytän pyöräillessä ja mopoillessa kypärää.
 • Saavun kouluun lukujärjestyksen mukaisesti.
 • Jätän kulkuvälineet sovituille paikoille.
 • Odotan koulukuljetusta sovitulla paikalla ja käyttäydyn kuljetuksessa asiallisesti kuljettajan ohjeita noudattaen.

Seuraamukset järjestyssääntöjen rikkomisesta

Oppilasta, joka jättää noudattamatta koulun järjestyssääntöjä, voidaan kurinpitokeinoilla ojentaa (Pol36§). Kurinpitokeinoja ovat jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen koulusta erottaminen. Käytetyt kurinpidolliset toimenpiteet dokumentoidaan ja arkistoidaan.

Varsinaisten kurinpitokeinojen lisäksi opettaja tai rehtori:

 • voi määrätä oppilaan tekemään koulutehtäviä koulupäivän jälkeen enintään yhden tunnin ajaksi(Pol36§4mom.).
 • voi määrätä oppilaan pohdinnan paikka- tai kasvatuskeskusteluun (Pol35a§).
 • voi määrätä oppilaan poistumaan oppitunnilta tai muusta tilaisuudesta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi (Pol36b).
 • voi määrätä oppilaan siivoamaan aiheuttamansa epäjärjestys tai sotkut (Pol35§3mom.).
 • on oikeutettu ottamaan haltuun esineitä tai aineita, joilla oppilas häiritsee opetusta (Pol36d§).
 • on oikeutettu ottamaan haltuun kielletyt tai vaaralliset esineet ja tarkistamaan oppilaan tavarat, vaatteet ja säilyttimet niiden löytämiseksi. Nämä esineet luovutetaan koululle ja palautetaan oppilaan huoltajalle (Pol36e§).
 • on oikeutettu fyysisesti puuttumaan oppilaan toimintaan tilanteen kokonaisarviointi ja oppilaan ikä huomioon ottaen. (Pol36b§)
 • Rehtori tai apulaisrehtori voi määrätä oppilaan poistumaan koulusta lopputyöpäivän ajaksi (Pol36§).

Lisätietoa

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Koulu alkaa keskiviikkona 12.8.2020.

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 050 463 6483

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 050 463 6483

· Ylikylän koulu 050 316 9584