Neuvolan perhetyö

Neuvolan perhetyö pitää sisällään lapsiperheiden kotipalvelun ja neuvolan perhetyöntekijän palvelut.

Neuvolan perhetyö tarjoaa varhaista apua lasta odottaville ja alle kouluikäisten lasten perheille. Neuvolan perhetyö on lyhytkestoista, matalan kynnyksen palvelua. Perhetyön tarkoituksena on antaa tukea perheen omia voimavaroja vahvistaen ja tarpeita kuunnellen.

Lapsiperheiden kotipalvelu ja neuvolan perhetyöntekijä puh. 044 497 2228

 

Neuvolan perhetyöntekijä

Perhetyöntekijän kanssa voi keskustella perhettä askarruttavista arjen asioista kuten esimerkiksi vanhemmuudesta, arjessa jaksamisesta ja parisuhteesta. Perheen kanssa yhdessä mietitään sopivia toimintatapoja ja ratkaisuja arjen haasteisiin.

Lapsiperheisiin perhetyöntekijä ohjautuu usein neuvolan terveydenhoitajan kautta tai ottamalla suoraan yhteyttä perhetyöntekijään. Perhetyöntekijä käy kotikäynnillä kaikkien ensimmäistä lasta odottavien perheiden luona.

Perhetyöntekijän palvelu on ennaltaehkäisevää ja maksutonta kotikäyntityötä.

 

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on kotiin annettavaa apua kempeleläisille lapsiperheille. Palvelu perustuu perhetyöntekijän palvelutarpeen arvioon ja palvelusuunnitelmaan. Kodinhoitajat työskentelevät perheissä arkipäivisin, pääsääntöisesti klo 8-16 välillä. Lapsiperheiden kotipalvelu on joko tilapäistä tai säännöllistä.

Palvelua voidaan myöntää esimerkiksi

- raskauteen, synnytykseen tai vauvan hoitoon liittyvään palvelun tarpeeseen
- haastavaan tai äkilliseen elämäntilanteen muutokseen kuten avioero tai perheen jäsenen sairastuminen
- tilapäiseen väsymykseen, uupumukseen, vanhemman sairaudesta tai tapaturmasta toipumiseen
- vanhemman tai lapsen terapia-/lääkärikäynteihin

Palvelua ei myönnetä

- siivoukseen
- kotona tehtävän etätyön, opiskelun ja/tai harrastuksen vuoksi
- äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmalla on oikeus jäädä kotiin hoitamaan lasta

Kotipalvelun maksu määräytyy sen mukaan onko kotipalvelu tilapäistä vai säännöllistä.

Tilapäisen kotipalvelun asiakasmaksut 2018:

Kotipalvelun kertakäynti alle 2 tuntia/kerta

12,00 euroa

Kotipalvelun kertakäynti 2-4 tuntia/kerta

16,80 euroa

Kotipalvelun kertakäynti yli 4 tuntia/kerta

26,50 euroa

 

Mikäli kotipalvelu on säännöllistä (vähintään kerran viikossa) ja jatkuvaa, määritellään säännöllisen kotipalvelun kuukausimaksu perheen koon ja bruttotulojen sekä palveluun käytetyn ajan perusteella. Maksusta tehdään erillinen maksupäätös.

 

 

 

 

Lisätietoa

Influenssarokote-video

Hae terveystietoa Duodecimin ylläpitämästä Terveyskirjastosta:

Lomakkeet