Terveyskeskuksen valinta

Terveyskeskuksen valinnan mahdollisuus v. 2014 alusta alkaen

Vuoden 2014 alusta alkaen asiakkaan valinnan vapaus julkisessa terveydenhuollossa laajenee ja henkilö voi valita hänen perusterveydenhuollon palveluita tarjoavan terveyskeskuksen (tai terveysaseman) mistä päin Suomea hän haluaa.

Terveyskeskusta vaihtaessaan henkilö sitoutuu käyttämään kaikissa perusterveydenhuollon palveluissa valitsemaansa terveyskeskusta (terveysasemaa) vähintään vuoden ajan. Valinta koskee kaikkia seuraavia palveluja kokonaisuudessaan:

 • Terveysneuvonta ja terveystarkastukset (sisältäen mm. ehkäisyneuvolan)
 • Seulonnat (valtakunnallisen seulontaohjelman mukaisesti)
 • Neuvolapalvelut (äitiys- ja lastenneuvola sisältäen mm. suun terveydentilan seurannan)
 • Iäkkäiden neuvontapalvelut
 • Todistukset
 • Sairaanhoito (sisältää mm. tutkimukset, hoidon, hoitosuunnitelman mukaiset hoitotarvikkeet)
 • Suun terveydenhuolto
 • Mielenterveystyö (sisältää mm. traumaattisten tilanteiden psykososiaalisen tuen)
 • Päihdetyö (sisältää mm. kuntoutuspalvelut)
 • Lääkinnällinen kuntoutus (sisältää mm. ohjauksen, kuntoutustutkimuksen, terapiat, apuvälinepalvelut, kuntoutusjaksot)
 • Lyhytaikainen laitoshoito

Potilaan valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveysasemaan, eli asiakas ei voi hoitaa asioitaan usealla terveysasemalla vaan vaihdoksen tehdessään hän sitoutuu olemaan ko. terveysaseman asiakas vähintään vuoden ajan. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta.

Perusterveydenhuollossa valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä hoitovastuussa olevan kunnan että valitun kunnan terveyskeskukselle. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta.

Jokaisesta perheenjäsenestä tulee tehdä erillinen ilmoitus. Lapsen puolesta lomakkeen allekirjoittaa huoltaja. Yhteishuoltajuustapauksissa tarvitaan molempien huoltajien allekirjoitus.

Kaavakkeita valinnasta ilmoittamiseen saatte terveyskeskuksesta ja tästä linkistä. Ilmoitus tulee toimittaa sekä nykyiselle että uudelle terveysasemalle.

Kempelettä koskeva ilmoituskaavake palautetaan kirjeitse osoitteeseen:

Kempeleen terveyskeskus, johtava lääkäri, PL 21, 90441 Kempele

 • Kaavakkeen voi jättää myös terveyskeskuksen vastaanotolle.
 • Sähköisiä ilmoituksia ei käytetä tietoturvariskien vuoksi.

Kempeleen terveyskeskuksessa vastaanottotoiminta jatkuu ns. alueellisena väestövastuuna. Vastaanottotoiminnan tarkoituksenmukaisen suunnittelun ja toimivan järjestämisen vuoksi Kempeleen valitsevalle asiakkaalle nimetään terveyskeskuksen puolesta oma vastaanoton väestövastuualue.

Lisätietoa

Influenssarokote-video

Hae terveystietoa Duodecimin ylläpitämästä Terveyskirjastosta:

Lomakkeet