Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Työtä tehdään luottamuksellisesti yhdessä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa.

Terveystarkastukset (käyntiohjelma alla) ovat luottamuksellista yhteistyötä oppilaan ja hänen perheensä kanssa. Terveydenhoitaja ja lääkäri tapaavat oppilaan terveystarkastuksissa säännöllisin väliajoin ja tarvittaessa yksilöllisten tarpeiden pohjalta.

Oppilaat voivat tulla kouluterveydenhoitajan avoimelle vastaanotolle aikaa varaamatta, keskustelemaan oireistaan tai mieltään vaivaavista asioista. Avoimet vastaanottoajat ovat koulukohtaisia, tarkemmat tiedot löytyvät kouluterveydenhoitajien yhteystiedoista (alla).

Terveydenhoitajien puhelintunti on koulupäivinä klo 11.30-12.30.

 

Oppilaan sairastuminen

Kun oppilas sairastuu, vanhemmat arvioivat lapsen sairauden ja koulukuntoisuuden. Sairasta lasta ei tule lähettää kouluun. Lääkärin hoitoa vaativissa tilanteissa huoltajat varaavat ajan terveyskeskukseen. Omalääkäri (vastaanoton aluejako) hoitaa oppilaiden sairaudet, jotka tarvitsevat lääkärinhoitoa. Koululääkärillä ei ole sairasvastaanottoa.

Sairastuneen lapsen hoidosta, sairaanhoidon järjestämisestä ja hoitoon viemisestä vastaa ensisijaisesti oppilaan huoltaja. Oppilaan sairauksien ja vapaa-ajan tapaturmien tutkimus ja hoito ovat perheiden vastuulla, ne eivät kuulu kouluterveydenhuoltoon.

Oppilaan sairastuessa kesken koulupäivän (terveydenhoitajan avoimen vastaanoton ulkopuolella) opetushenkilöstön edustaja ottaa yhteyden vanhempiin, joiden kanssa arvioidaan yhdessä oppilaan koulukuntoisuus. Jos vanhempiin ei saada yhteyttä, otetaan tarvittaessa yhteys terveydenhoitajaan.

Koulutapaturman sattuessa oppilas saa ensiavun koululla ja tarvittaessa hänet ohjataan jatkohoitoon ensisijaisesti Pohjola Sairaalaan, toissijaisesti terveyskeskukseen. Lisätietoja ja toimintaohjeita koulutapaturma-asioissa löytyy täältä.

 

Kempeleen lukio

Terveydenhoitaja p. 050 4636 380.

 

Ketolanperän koulu

Terveydenhoitaja p. 050 4636 329.

Paikalla parillisten viikkojen torstaisin klo 8-12.

 

Kirkonkylän yhtenäiskoulu

1.-5. luokat: Terveydenhoitaja p. 040 183 2856

6.-9. luokat: Terveydenhoitaja p. 044 4972 278.

Avoin vastaanotto ma-pe klo 11.30-12.30.

 

Linnakangastalon koulu

1.-5. luokat: Terveydenhoitaja p. 050 3169 687.

5.-9. luokat: Terveydenhoitaja p. 050 4636 388.

Avoin vastaanotto ma-pe klo 11.30-12.30.

 

Santamäkitalon koulu

Terveydenhoitaja p. 050 4636 355.

 

Ylikylän yhtenäiskoulu

1.-4. luokat: Terveydenhoitaja p. 040 1832 856.

5.-9. luokat: Terveydenhoitaja p. 050 4636 329.

Avoin vastaanotto ma-pe klo 11.30-12.30.

Oulun seudun ammattiopisto, Kempeleen yksikkö

Terveydenhoitaja p. 044 4972 205.

 

1. luokka Terveydenhoitajan tarkastus
2. luokka Terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus
3. luokka Terveydenhoitajan tarkastus
4. luokka Terveydenhoitajan tapaaminen tarvittaessa
5. luokka Terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus
6. luokka Terveydenhoitajan tarkastus 2 annosta HPV -rokotetta
7. luokka Terveydenhoitajan tarkastus
8. luokka Terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus
9.luokka Terveydenhoitajan tarkastus Jäykkäkouristusrokotteen tehoste (kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä)

 

10. luokalla tehdään terveydenhoitajan terveystarkastus. Lukiossa terveystarkastus tehdään 2. luokalla. Kutsuntaikäisille 2. luokan terveystarkastus toimii myös kutsuntatarkastuksena. Lääkärintarkastus tehdään kesän aikana.

Ammattikoululaisille terveystarkastus tehdään 1. luokalla.

Lisätietoa

Influenssarokote-video

Hae terveystietoa Duodecimin ylläpitämästä Terveyskirjastosta:

Lomakkeet