Ikääntyvien palvelut

Palveluiden tavoitteena on ikääntyvien kuntalaisten tukeminen itsenäiseen ja mielekkääseen elämään. Tehtävänä on tukea jokaisen yksilöllisiä voimavaroja. Palvelujen suunnittelussa ja antamisessa huomioidaan yksilöllisyys, tasa-arvo, turvallisuus ja valinnan vapaus.

IKÄÄNTYVIEN PALVELUJEN KRITEERIT (pdf)

Kempeleen kunnan vanhuspoliittinen ohjelma 2017 (pdf)

Asiakasmaksut 2020

Omavalvontasuunnitelma (pdf)

Palvelujen odotusajat

Jonotus- ja odotusajat tammi - kesäkuu 2020 (pdf)

Yhteystiedot

Virka-aikana klo 8-16 yhteys palveluohjaajiin tai sairaanhoitajiin. Vain kiireellisissä kotihoidon asiakkaiden asioissa virka-ajan ulkopuolella kotihoidon päivystysnumeroon p. 040 158 4011. Kotihoidon hoitajat ovat kotikäynneillä.

Käyntiosoite: Voimatie 6 A, 90440 Kempele

Kotihoidon johtaja p. 050 316 9686
- kotihoito
- kotihoidon henkilöstö

Palveluohjaaja p. 040 158 4019
- asumispalvelut
- SAS-yhdyshenkilö
- Hovilan kotihoidon ostopalvelu

Palveluohjaaja p. 040 158 4020
- omaishoidontuki
- kuljetuspalvelut
- palvelutarpeen arviointi (uudet asiakkaat)
- vuorohoito

Kotisairaanhoitaja p. 040 158 4014
- kotiutuskoordinaattori
- palveluohjaus/palveluntarpeenarviointi

Palvelusihteeri p. 040 158 4021
- asiakasmaksuasiat
- ateria- ja turvapuhelinpalvelut

Kotisairaanhoitajat
- Länsi p. 040 158 4016
- Itä p. 040 158 4015

Palvelutalo p. 040 158 4014