Kansainvälisyys

Kempeleen lukio on vuonna 1976 toimintansa aloittanut oppilaitos, joka on myös Unesco-koulu. Koulumme kasvattaa vastuulliseen kansainvälisyyteen, ja mottomme onkin ”Sivistys kasvaa ymmärtämisestä”.

Vuodesta 2003 alkaen olemme säännöllisesti järjestäneet kansainvälisyysviikot, joiden teema vaihtuu vuosittain. Vuosien varrella teemoja ovat olleet muun muassa lapsityövoima, vesi, jalkapallo ja raha sekä lisäksi eri alueiden kulttuurit. Teemaa lähestytään eri näkökulmista, ja kouluumme saapuu vieraiksi monien alojen huippuasiantuntijoita. Luentojen ja esitysten lisäksi joka vuosi osallistutaan myös työpajoihin.

Kansainvälisyysviikoille, jotka keskittyvät helmi - maaliskuulle, osallistuvat kaikki opiskelijat ja koko henkilökunta. Lukuvuoden aikana kerätään myös varoja hyväntekeväisyyteen. Rahaa tuottavat muun muassa kahvila ja kirpputori sekä pullokeräys. Tuotto suunnataan vuosittain vaihtuvaan kohteeseen, joka tavalla tai toisella liittyy teemaan.

Kempeleen lukiolla on kummikohde Angolassa. Se on Martti Luther -koulu (Complexo escolar de magistério primário Dr. Martin Lutero), joka sijaitsee Shangalalassa Kunenen läänin maaseudulla Angolan lounaisosassa. Kempeleen lukion opiskelijakunta ja opettajakunta osallistuvat yhdessä kummitoimintaan tukemalla Shangalalan lukiolaisten koulunkäyntiä. Vuonna 2006 käyttöön vihityn koulun opetuskielenä on Angolan virallinen kieli eli portugali, mutta koulussa opetetaan myös kwanyamaa, joka on monen kummioppilaan äidinkieli. Portugalin lisäksi koulussa opetetaan myös englantia. Muita oppiaineita ovat biologia, kemia, fysiikka, matematiikka, maantieto, historia, moraalikasvatus, kuvaamataito ja liikunta. Koulu on sisäoppilaitos, jonne otetaan syrjäseutujen ja köyhien perheiden lapsia ja nuoria, mutta oppilaita tulee kaupungeistakin, muun muassa pääkaupungista Luandasta. Kummioppilaiksi valitaan erityisesti orvoksi jääneitä nuoria, joilla ei muuten olisi mahdollisuutta koulunkäyntiin.

Shangalalan lukio antaa vaikeista oloista tuleville angolalaisille nuorille mahdollisuuden osallistua hyvätasoiseen opetukseen. (Kuva: Suomen Lähetysseura/Eeva-Liisa Rantasuomela)

Ottakaa rohkeasti yhteyttä kouluumme. Vastaamme mielellämme kysymyksiinne. Ehkä voimme järjestää jonkin tempauksen yhdessä teidän koulunne kanssa.

Kempeleen lukion sähköpostiosoite: lukionkanslia@kempele.fi

Lisätietoa

Yleistä
     

Tämän vuoden
teemaviikko

Aiempien vuosien
teemoja