Kulttuuriympäristö

Kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevat valtakunnalliset inventoinnit maisema-alueista, kulttuurihistoriallista ympäristöistä ja esihistoriallisista suojelualuekokonaisuuksista ovat alueidenkäytön suunnittelun lähtöaineistoa. Valtioneuvoston periaatepäätöksellä vuonna 1995 valittuihin Valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin kuuluva Limingan lakeus ulottuu myös Kempeleen alueelle. Museoviraston tekemään inventointiin Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) sisältyy Kempeleen kirkko (v. 1686) ja tapuli (v. 1769), ts. vanha kirkonmäki. Pohjanlahden ympäri Tuusulasta Tukholmaan kulkeva historiallinen tielinja Pohjanmaan rantatie on myös valtakunnallinen RKY-kohde, ja osa siitä kulkee Kempeleen kunnan alueella. Vanha rantatie sai valtakunnallisen matkailutie -statuksen nimellä Pohjanlahden Rantatie vuonna 2010, minkä jälkeen toteutettiin reitin viitoitus ruskeapohjaisin majakkasymbolein myös Kempeleen taajamakuvaan Eteläsuomentielle, Piriläntielle ja Kempeleentielle.

"Lakeuden äärellä, kaupungin naapurina" -Kempeleen kulttuuriympäristöohjelmaan 2005 on koottu tietoa paikallisesti arvokkaiksi tunnistetuista kulttuuriympäristöistä Kempeleessä.