Metsärinteen kosteikot

Kempeleessä on käynnissä Hulevedet hallintaan kolmistaan -hanke, jossa suunnitellaan ja toteutetaan hulevesikosteikkoja.

Rakenteet toimivat osana myös muiden valumavesien käsittelyä, jolloin ne vaikuttavat myönteisesti virtaamien hallintaan, tulvien hillintään sekä kiintoaineen ja ravinteiden talteenottoon. Hulevesiratkaisut toimivat hulevesien hallinnan esimerkkeinä, joita muut kaupungit ja kunnat voivat käyttää vastaavissa tarkoituksissa.

Hanke on Ylivieskan, Raahen ja Kempeleen yhteishanke, jota hallinnoi Ylivieskan kaupunki. Hulevedet hallintaan kolmistaan -hanke on saanut rahoituksen Ympäristöministeriön vesien- ja merenhoidon sekä ravinteiden kierrätyksen ohjelmasta. Hanke kestää 30.11.2020 saakka.

Lisätietoa ja ajankohtaista tietoa hankkeesta: http://www.meidankalajoki.fi/hulevedet-hallintaan-kolmistaan

Kempeleessä rakennetaan kaksi hulevesikosteikkoa Metsärinteen asuinalueelle kesä-heinäkuun aikana 2020.

Kosteikkosuunnitelma

Lisätietoa

Ajankohtaista

Yhteystiedot

Kunnanpuutarhuri
Sari Palo
etunimi.sukunimi@kempele.fi
044 497 2512

Kunnallistekniikan työnjohtaja
Paula Taskila
etunimi.sukunimi@kempele.fi
050 3169 669

Leikkipuistoverkoston käyttäjäkokemuksia

Taajamametsien hoitotoimenpiteet

Vuonna 2020 taajamametsänhoitotoimenpiteitä tehdään Ollakka-Santamäki-Sarkkiranta alueella. Kartoissa on keltaisella merkitty alueet, joilta metsuri väljentää puustoa ja poistaa sairaat sekä vioittuneet puut. Karttaan on merkitty sinisillä ympyröillä puutavaran varastointipaikat ja lisäksi vihreillä ympyröillä tulevat sähkömuuntamot. 

Asukkaita pyydetään siirtämään mahdollisesti kunnan alueella olevat tavarat omalle tontille. Metsätöiden arvioitu päättymisajankohta on vuoden 2021 loppuun mennessä.

Lisätietoja kunnanpuutarhuri Sari Palo 044 497 2512 tai sähköpostilla sari.palo@kempele.fi.

Kartta taajamametsän hoitotyöt Ollakka

Kartta taajamametsän hoitotyöt Santamäki

Kartta taajamametsän hoitotyöt Sarkkiranta itäosa

Kartta taajamametsän hoitotyöt Sarkkiranta länsiosa