Tilinpäätös

Tilinpäätös sisältää talousarviossa asetettujen tavoitteiden vuosittaisen toteutumisen sekä kunnan taloudellisen tilanteen. 

Tarkastuslautakunta arvioi vuosittain, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta laatii arviointia varten valtuustokauden ajalle arviointisuunnitelman ja antaa kultakin arvioitavalta vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Lautakunta antaa arviointikertomuksen suoraan valtuustolle.

2018

Tilinpäätös 2018, pdf
Arviointikertomus 2018, pdf

2017

Tilinpäätös 2017, pdf
Arviointikertomus 2017, pdf

2016

Toimintakertomus 2016, pdf
Arviointikertomus 2016, pdf

2015

Toimintakertomus 2015, pdf
Arviointikertomus 2015, pdf

2014

Toimintakertomus 2014, pdf
Arviointikertomus 2014, pdf

2013

Toimintakertomus 2013, pdf
Arviointikertomus 2013, pdf

Lisätietoa