Talvikunnossapito

 

Talvikunnossapidon tavoitteena on pitää kadut ja kevyen liikenteen väylät liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa.

Talvikunnossapitoon liittyvät työt hoidetaan yksityisten urakoitsijoiden toimesta. Kunta on tehnyt urakoitsijoiden kanssa useampivuotisia auraus- ja hiekoitussopimuksia. Kadut ja kevyen liikenteen väylät on jaettu kolmeen kunnossapitoluokkaan. Auraus / hiekoitus suoritetaan kunnossapitoluokkien mukaisessa järjestyksessä.

Reaaliaikainen talvikunnossapidon seuranta

Ao. linkistä pääsee seuraamaan talvikunnossapitokaluston liikkeitä:

www.tyonhallinta.net/ext/kempele.php

Lumen auraus

Auraus aloitetaan kun sataneen lumen määrä ylittää määritellyt rajat:

Kunnossapitoluokka   lumimäärä
I-luokka

kevyen liikenteen pääreitit

pääkadut ja kokoojakadut

3 cm
II-luokka

muut kevyen liikenteen väylät

asuntokadut

kunnan avustamat yksityistiet

5 cm
III-luokka maksua vastaan aurattavat yksityistie 5 cm

Tavoitteena on, että kadut olisivat aurattu ennen liikenteen huipputunteja (klo 7.00 ja 16.00). Tontin omistaja huolehtii aurauksen jälkeisen lumen poiston tonttiliittymästä. Tontilta ja tonttiliittymästä auratut lumet läjitetään omalle tontille

Kadulta tai kevyen liikenteen väylältä polanteen poiston yhteydessä liittymiin tulevat polanteet poistetaan kunnan toimesta.

Liukkauden torjunta

Työhön ryhdytään kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade, kostean ajoradan/kevyen liikenteen väylän jäätyminen (musta jää), ajoradalle valuneen veden jäätyminen ja joissain tapauksissa lumisade.

Liukkaudentorjunnan kannalta vaarallisimmiksi paikoiksi luetaan risteysalueet, suojatiet, sillat, alikulut, mäet, luiskat, (portaat), pysäkit tms. vastaavat paikat, joissa yllättävä liukkaus todennäköisesti saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.

Liukkaudentorjunnan ajoitus ajoradoilla  
I-luokka Liukkauden torjunta pyritään tekemään ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 7 ja klo 16). Hiekoitus voidaan tehdä myös ns. pistehiekoituksena ts. käsitellä vain vaarallisimmat paikat.
II-luokka Liukkauden torjunta pyritään tekemään vaarallisimpien paikkojen osalta ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 7 ja klo 16). Muu osa ajoradoista käsitellään tarvittaessa. Hiekoitus voidaan tehdä myös ns. pistehiekoituksena ts. käsitellä vain vaarallisimmat paikat.

Kevyen liikenteen väylät käsitellään pääsääntöisesti ennen vastaavan kunnossapitoluokan ajoratoja. Liukkaudentorjuntaa ei aina tarvitse jatkaa ajoradoille, mikäli keliolosuhteet eivät sitä vaadi.

Liukkaudentorjunnan ajoitus kevyen liikenteen väylillä  
I-luokka Liukkaudentorjunta pyritään tekemään ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 7 ja klo 16). Väylät käsitellään pääsääntöisesti koko pituudeltaan. Käsittely täydennetään tarvittavilta osin. Hiekoitus voidaan tehdä myös ns. pistehiekoituksena ts. käsitellä vain vaarallisimmat paikat.
II-luokka Liukkauden torjunta pyritään tekemään vaarallisimpien paikkojen osalta ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 7 ja klo 16). Tämän jälkeen käsittely voidaan tarvittaessa täydentää väylästön muilta osin. Hiekoitus voidaan tehdä myös ns. pistehiekoituksena ts. käsitellä vain vaarallisimmat paikat.

Hiekoitushiekan poisto

Hiekoitushiekan poisto suoritetaan keväällä välittömästi kun lumi on sulanut ja oletettavasti liukkauden torjuntaa ei enää tarvita. Hiekoitushiekan poisto ajoitetaan kunnossapitoluokkien mukaisesti.

Hiekoitushiekan poiston ajoitus  
I-luokka Hiekoitushiekka poistetaan mahdollisimman pian sääolosuhteiden salliessa.
II-luokka Hiekoitushiekka poistetaan välittömästi I-luokan jälkeen.

Hiekoitushiekan poistamisen jälkeen ajoratojen, kevyenliikenteenväylien, pysäköintialueiden, linja-autopysäkkien, pihojen, aukioiden, torien, saarekkeiden, siltojen reunapalkkien yms. alueiden tulee olla hiekasta puhtaita.

Lumen aurausjärjestys ja lumirajat

I-luokka

kevyen liikenteen pääreitit

pääkadut ja kokoojakadut

3 cm
II-luokka

muut kevyen liikenteen väylät

asuntokadut

kunnan avustamat yksityistiet

5 cm
III-luokka maksua vastaan aurattavat yksityistiet 5 cm

Lisätietoa

Talvikunnossapito-tietoisku

Tutustu koteihin jaettuun tietoiskuun tästä (pdf)

Yhteystiedot

Yleiset tiet, tienkäyttäjän linja puh. 0200-2100

Kadut ja yksityistiet, puh. 040 192 8752

Liikenneturvallisuutta vaarantava ajoneuvo, puh. 112

Ympäristön kunnossapidon taksat