Aamu- ja iltapäivätoiminta

Lukuvuoden 2018 - 2019 aamu- ja iltapäivätoiminta käynnistyy to 9.8. Kerho toimii Linnakankaan koululla. Toiminnassa noudatetaan kunnanhallituksen 21.3.2016 hyväksymää koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaa. Toiminnan järjestämisestä vastaa palveluvaliokunta ja sivistysjohtaja. Toiminnan koulukohtaisesta toteuttamisesta vastaa rehtori. Käytännön toteutuksen päävastuu on apulaisrehtori Marja Nikillä.

Suunnitelmaan ja maksuperusteisiin voi tutustua kunnan kotisivuilla osoitteessa: http://www.kempele.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta.html

Kerhoissa painottuu laadukas vapaa-ajan toiminta. Suunnittelun lähtökohtana ovat yksilölliset ja yhteisölliset sekä sosiaaliseen kasvuun liittyvät näkökohdat. Tavoitteena on tarjota lapselle hänen tarpeensa huomioonottavaa, monipuolista ja virkistää toimintaa sekä antaa myös mahdollisuus lepoon ja itsekseen oloon. Painopistealueet toiminnassa ovat ulkoilu ja liikkuminen, askartelu- ja kädentaidot, ilmaisutaito ja musiikki. Kerhojen aukioloajat ovat: Aamupäiväkerho klo 7.00- 10.00 sekä iltapäiväkerhot ovat avoinna klo 17.00 asti.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä lauantaityöpäiviä lukuun ottamatta. Toimintaa ei järjestetä lukukausien päättöpäivinä.

Apulaisrehtori Nikki Marja p.044 4972 254
Apip -kerhot: p.0444972180, 0444972182,0444972612

Lisätietoa

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Koulu alkaa keskiviikkona 12.8.2020.

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 050 463 6483

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 050 463 6483

· Ylikylän koulu 050 316 9584