Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 §:n 3-4 momentissa mainittuja asumispalveluja. Tehostettua palveluasumista järjestetään niille ikääntyneille henkilöille, joiden hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista ja hoidon sekä huolenpidon järjestymiseksi he tarvitsevat siihen tarkoitukseen soveltuvan asunnon palvelukodista. Tehostettuun palveluasumiseen sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Tehostetussa palveluasumisessa palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisesti.

Kempeleen kunnalla ei ole omaa tehostetun palveluasumisen yksikköä. Kempele on ottanut käyttöön tehostetun palveluasumisen palvelusetelin. Kunta myöntää palvelusetelin niille asiakkaille, jotka täyttävät Kempeleen kunnan tehostetun palveluasumisen pääsyn kriteerit ja joille on tehty SAP-työryhmän arviointi ja myönteinen päätös tehostetun palveluasumisen palvelun myöntämiseksi.

Palveluasumisessa on tarjolla myös lyhytaikaishoitovaihtoehtoja. Tilapäishoidon hankinnasta on tehty palvelusopimukset palveluntuottajien kanssa vuodelle 2020.

                        

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli

Palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja

Kempeleen kunnan hyväksymät tehostetun palveluasumisen palveluseteliyrittäjät

Yrittäjälle

Liite 1 Hakemus yrittäjälle palvelusetelituottajaksi

Liite 1.1 Yrittäjän hintalomake

Liite 2 Ohjeet tilapäistyövoiman käytöstä

Liite 3-3.2 Ohjeet henkilötietojen käsittelijälle

Liite 3.3 Seloste käsittelytoimista

Liite 4 Toimitettavat liitteet

Liite 5 Laskutustiedot

Lisätietoja tehostetusta palveluasumisesta ja -setelistä:

Kotihoidon johtaja p. 050-3169 686

palveluohjaaja p.040-1584 019