Toimeentulotuki

 PERUSTOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN ON SIIRTYNYT KELALLE 1.1.2017 ALKAEN.

Toimeentulolain mukaan toimeentulotukea on oikeutettu saamaan henkilö, joka on tuen tarpeessa tai ei voi saada tarpeen mukaista toimeentuloa ansiotyöllään tai yrittäjätoiminnallaan tai muista tuloistaan tai varoistaan tai häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla.

Toimeentulotukilaskelmassa huomioidaan hakijalle perusosa, joka kattaa ruoka-, vaate-, harrastus-, koululais-, hygienia-, pienet terveydenhoito-, televisio-, puhelin- ja lehtimenot. Hakemus on täytettävä huolella, puutteellisesti tai virheellisesti täytetystä hakemuksesta koituu hakijalle haittaa, koska toimeentulotukipäätös on tällöin kielteinen. Toimeentulolotukihakemuksen ja lisäohjeita voit tulostaa tästä: Toimeentulotukihakemus PDF.

Hakemuksen voi jättää joko sosiaalitoimiston neuvontaan (Voimatie 6 A) tai postittaa osoitteella: Kempeleen kunta, sosiaalitoimisto, PL 21, 90441 Kempele.

Toimeentulotuen myöntämisperusteet

Oikeus toimeentulotukeen selvitetään siten, että ruokakunnan koon mukainen perusosa ja toimeentulotukeen oikeuttavat menot lasketaan yhteen ja verrataan niitä käytettävissä oleviin tuloihin.Huomioon otettavat tulot ja varallisuus:
Toimeentulotukea haettaessa otetaan huomioon henkilön tai perheen nettomääräiset käytettävissä olevat tulot; palkka, yritystulo, eläkkeet, sairausvakuutus-, äitiys-, vanhempain- ja työttömyyspäiväraha, työmarkkinatuki, koulutustuki, opintoraha ja -laina, asumislisä, kotihoidontuki, elatustuki/-apu, asumistuki, lapsilisä. Säästöt ja varallisuus (omaisuus, joka ei ole tarpeen jatkuvan toimeentulon turvaamiseksi) otetaan huomioon, mm. arvopaperit, osakkeet. Opintolaina lasketaan tuloksi, mikäli hakijalla on oikeus lainaan. Myös muut säännölliset ja satunnaiset tulot ja käytettävissä olevat varat huomioidaan.

Yhteystiedot

sosiaaliohjaaja Eeva Moilanen
p. 050 3169 673, puhelinaika klo 9.00 - 10.00

Toimeentulotukilaskuri

www.oulunkaupunki.fi/tulotuki

Linkistä pääset toimeentulotukilaskuriin Oulun kaupungin internet-sivuille. Laskurin avulla voit arvioida mahdollisuutesi saada perustoimeentulotukea. Laskurin tulos ei ole toimeentulotukipäätös, javarsinainen toimeentulotukipäätös voi poiketa laskurilla saamastasi tuloksesta. Toimeentulotukihakemus toimitetaan asuinkunnan sosiaalitoimistoon.

Lisätietoa

Ajankohtaista

Lomakkeet