Unesco-koulutoiminta

UNESCO ASPnet-kouluverkosto

Unesco on toisen maailmansodan jälkeen perustettu YK:n alainen kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö, joka toimii 191 maassa. Unescon päätavoite on edistää kansojen välistä yhteistyötä.

Unesco ASPnet (ASPnet = Associated Schools Project Network) kouluverkkohanke on käynnistetty vuonna 1953 ja toimii nykyään 180 maassa. Mukana on yhteensä noin 9000 oppilaitosta, joista noin 70 on suomalaisia. ASPnet-verkon tavoitteena on saada lapset ja nuoret ajattelemaan ja toimimaan kansainvälisesti. Opetuksen ja kasvatuksen peruspilarit ovat:

oppia tietämään (learning to know)oppia tekemään (learning to do)oppia elämään yhdessä (learning to live together)

Verkostoon kuuluvat koulut ovat globaalikasvatuksen edelläkävijöitä ja mallikouluja, joissa oppilaat perehtyvät:

- globaaleihin kysymyksiin ja YK:n järjestelmään

- ihmisoikeuksiin

- demokratiaan

- kulttuuriperintöön

- kulttuurienväliseen oppimiseen

- ympäristönsuojeluun

Koulumme on ollut yksi Unesco ASPnet –kouluista vuodesta 2002 asti ensin Kempeleen yläasteena ja nyt Kirkonkylän kouluna. Kirkonkylän koulun Unesco-työtä koordinoi verkostotiimi. Koulullamme on toteutettu vuosien varrella pieniä ja isoja projekteja esimerkiksi suomalaisen kulttuurin viikko ja Kempeleen kulttuuripolku, Japani-viikko, maailmanperintö – teematunnit 6-luokille ja Unesco-tunnit eri teemoilla koulumme 1.-, 3.- 5.- ja 7. luokille. Unesco-teemoihin perehdytään lisäksi kansainvälisyyskasvatuksen tunneilla.

ASPnet kouluna olemme mukana Pohjois-Suomen Unesco ASPnet –koulujen yhteistyöverkostossa, Polariksessa, johon kuuluu kouluja Kempeleen lisäksi Haapajärveltä (yläkoulu, lukio ja Martinmäen koulu), Oulusta (Oulun normaalikoulu, Laanilan lukio, Kellon yläkoulu ja Haukiputaan lukio) sekä Torniosta (Putaan koulu). Polaris-koulujen edustajat kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa suunnittelemaan alueemme Unesco– koulujen toimintaa. Tällä hetkellä Polaris-kouluilla on menossa kaksivuotinen projekti ”Yhdessä tekemään”. Projektin tavoitteena on vaikuttaa mukana olevien kouluyhteisöjen toimintakulttuureihin edistämällä ”toisen” kunnioitusta, hyviä tapoja, suvaitsevaisuutta ja demokratiaa. Olemme esimerkiksi tuunanneet t-paitoja, kirjoittaneet aforismeja lasten oikeuksista ja tehneet julisteita teemalla ”Hyvä elämä”.

Lisätietoa

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Koulu alkaa keskiviikkona 12.8.2020.

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 050 463 6483

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 050 463 6483

· Ylikylän koulu 050 316 9584