Tulevat kaavahankkeet

Lisätietoa myöhemmin

Kaavaprosessin eteneminen

Vireilletulo

 • Kuulutus: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 5.2. - 6.3.2020
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.1.2020

Valmisteluvaihe

 • Kuulutus: Valmisteluvaiheen kuuleminen 3.6. - 7.8.2020
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.5.2020
 • Kaavaluonnos 18.5.2020, tark. 26.5.2020
 • Kaavaluonnoksen havainnepiirrokset 18.5.2020
 • Kaavaluonnoksen selostus 18.5.2020, tark. 26.5.2020
 • OAS-vaiheen palaute ja vastineet ilman nimitietoja 28.5.2020
 • Otteet ajantasa-asemakaavasta ja rekisterikartasta
 • Lomake mielipiteelle

Selvitykset

 • Luontoselvitys (Airix Ympäristö / FMC Group, Part of Sweco, 2013), täydennysselvitykset elokuussa
 • Maisema- ja viherverkko (Airix Ympäristö, 2008)
 • Kempeleen kunnan hulevesien hallintasuunnitelma ss.1-32 (raportti 22.4.2016, rev. 20.6.2019 Pöyry) ja liitteet 1-3
 • Kempeleenharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivitys (12.4.2016, Pöyry)
 • Rakennettavuusselvitys (Pöyry 12.12.2016), täydennysselvitykset elokuussa
 • Zatelliitin laajennus, Liikenneselvitys (13.5.2020, Ramboll)
 • Zatelliitin kaupallinen selvitys (raportti 11.5.2020, Ramboll)
 • Kempeleen keskusta-alueen visio KAVio (kvalt 4.5.2020 § 28)
 • Kempeleen maankäytön kehityskuva 2050 (kvalt 1.6.2020 § xx)

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Tulossa myöhemmin.

Kaavan hyväksyntäkäsittely

Tulossa myöhemmin.

Voimaantulo

Tulossa myöhemmin.

Kempeleen kunta valmistelee asemakaavan muutosta ja laajennusta Ylikylän Haapamaan (105/017) ja Ketolanperän (206/018) tilasto- ja pienalueille. Kunnan kaavoituskatsauksissa on esitetty Metsärinteen asuinalueen laajennusta tulevana kaavahankkeena. Kunta on harjoittanut maanhankintaa alueella ja teettänyt alueelle viitesuunnitelman ja luontoselvityksiä. Asemakaavoituksen pohjana sovellettava viitesuunnitelma on arkkitehdin opinnäytetyönä valmistunut tutkimus ja suunnitelma metsäluonnon huomioon ottavasta pientaloalueen suunnittelusta ja rakentamisesta.

Asemakaavan tavoitteena on jatkaa Hovinmetsäntietä Ketolanperäntiehen asti ja laatia siihen tukeutuvalle alueelle asemakaava. Tarkoituksena on selvittää ympäröivien rakennettujen alueiden tiivistämistä ja kunnallistekniikan kehittämisen edellytyksiä. Ennen varsinaiseen suunnitteluun ryhtymistä on katsottu tarpeelliseksi selvittää alueen maanomistajien mielipiteitä ja odotuksia alueen käytöstä ja kehittämisestä.

 • Maanomistajakysely 16.12.2019 - 16.1.2020
 • Alueen sijainti kartoilla
 • Luontoselvitys,Metsärinteen asemakaavan laajennus, Pöyry Finland Oy, 2018
 • Viitesuunnitelma - Hanna Jokela: Metsäkylä, pientalosuunnitelma Kempeleen Metsärinteelle, 2019

Kaavaprosessin eteneminen

Täydentyy jatkossa.

Lisätietoa tulossa myöhemmin.