Linnakallion lisätietoja

Huvipuisto, sukelluskeskus, golf-kenttä, kiipeilyä kesällä ja talvella.
Kempeleen Linnakallioon suunniteltavan matkailualueen tarjonta suorastaan hengästyttää!

Kempeleen Linnakallion suunnitelmaan on ideoitu monenlaista toimintaa: huvipuisto, golfkenttä, tapahtuma-alue, tanssipaikka, kiipeilyseinä kesäksi ja jääkiipeilyseinä talveksi, seikkailupuisto, sukelluskeskus, rantabulevardi, caravan-alue ja mökkikylä. Vuoden 2015 aikana alueesta ja sen käytöstä luodaan niin kutsuttu masterplan, joka tulee ohjaamaan kokonaisuuden kehittämistä, maankäytön suunnittelua sekä alueen asteittaista käyttöönottoa. Tavoitteena on, että alue palvelee matkailijoita vuoteen 2025 mennessä.

Kiinnostaako kärkikohde?

Linnakallion virkistys- ja matkailualue tulee olemaan seuraavan kymmenen vuoden aikana yksi Oulun seudun merkittävimmistä matkailun kehittämiskohteista. Linnakallion vahvuus on sen sijanti. Alueelta on näköyhteys vilkkaasti liikennöidylle valtatielle. Tavoitteena on saada Linnakallioon yrittäjiä, jotka palveluillaan täydentäisivät Oulun alueen matkailupalveluiden tarjontaa. Kohteesta kiinnostuneet toimijat otetaan mukaan suunnitteluun jo nyt.

Persoonallinen profiili

Kempeleen Linnakallio on vanha avolouhosalue. Pohjavesi täyttää louhoksen itsekseen kalliojärveksi parissa vuodessa, kun maa-aineksen ottaminen ja louhoksen tyhjäksi pumppaaminen lopetetaan. Kun järven pohjana on vanha avolouhos, sen uusiokäytön mahdollisuudet ovat tavallista monipuolisemmat. Tulevan käytön vaatimusten mukaisesti reunojen ja pohjan profiilia voidaan helposti muokata nyt louhoksen ollessa vielä käytössä. Esimerkiksi sukeltajien toiveesta on tarkoitus toteuttaa pohjan louhiminen syvemmäksi suunnitellun sukelluskeskuksen kohdalta

Ilmakuvia 2016

- luoteesta
- pohjoisesta
- kaakosta

Lisätietoa