Varhaiskasvatusmaksut

Lasten kunnallisesta varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perhekoon, perheen bruttotulojen ja varhaiskasvatuksen laajuuden mukaan. Maksu peritään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana mikäli laskutettava varhaiskasvatus on alkanut ennen elokuun loppua.

Lisätietoa varhaiskasvatusmaksun perimisestä ja maksun määrään vaikuttavaista tekijöistä

Asiakasmaksujen määräytyminen muuttuu 1.8.2020 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella.
Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein.

Ylimmät maksut 1.8.2020 lähtien (kokopäiväinen):

 • perheen nuorin lapsi 288 €/kk 
 • perheen toiseksi nuorin lapsi 144 €/kk (50 % nuorimman lapsen maksusta)
 • seuraavat perheen lapset 58 €/kk (20 % nuorimman lapsen maksusta)

Pienin perittävä lapsikohtainen kuukausimaksu on 27 €.

Tulorajat 31.7.2020 asti ja 1.8.2020 lähtien

Kempeleen kunnanhallituksen 27.4.2020 päätöksellä (§125) varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja on muutettu 1.8.2020 alkaen koskien varhaiskasvatuksen tuntirajoja ja maksuprosentteja.

Tuntiluokat, niiden perusteella määräytyvät maksut sekä hoitopäivän keskimääräinen pituus 31.7.2020 asti ja 1.8.2020 lähtien

Tuntiperusteiset maksuluokat

Kempeleen kunnan varhaiskasvatuksessa on käytössä tuntiperusteinen hoitoaikamaksu. Perheet tekevät sopimuksen palveluntarpeesta päiväkodin tai perhepäivähoidon johtajan kanssa vähintään viidelle kuukaudelle varhaiskasvatuspäätöksen saatuaan / hoitosuhteen alkaessa. Sopimus astuu voimaan allekirjoituskuukauden alusta lukien ja sitä ei voi tehdä takautuvasti.

Sopimuksessa valitaan lapselle maksuluokka, mikä määrittää lapsen käytössä olevan kuukausittaisen tuntimäärän. Maksu määräytyy sovitun hoitoajan (maksuluokan) mukaan. Sopimus voidaan muuttaa tai irtisanoa kesken sopimuskauden vain perustellusta syystä (perhe- opiskelu- tai työtilanteen muuttuminen). Sopimusta muutetaan myös, mikäli perhe toistuvasti ylittää valitsemansa hoitoajan.
Maksuluokkaa valittaessa on suositeltavaa jättää hieman ”pelivaraa”, jotta yllättävät muutokset perheen aikatauluissa eivät johda maksuluokan ylitykseen. Lapsen hoitoajat ilmoitetaan Tietoedun kautta etukäteen.

Tulotietojen ilmoittaminen

 • toimita täytetty tuloselvityslomake tositteineen viimeistään varhaiskasvatuksen alkaessa
 • mikäli korkeimman maksun bruttotuloraja ylittyy, anna suostumus korkeimpaan maksuun tuloselvityslomakkeella tai varhaiskasvatuksen WEB -palvelun kautta (bruttopalkkaan lisätään 5 %:n lomarahan osuus)
 • ilmoita ajanjakso, jota tuloselvitys koskee
 • ilmoita tuloselvityksessä lapsen hoitopaikka
 • toimita tuloselvitys molemmilta avio- tai avopuolisoilta samanaikaisesti


Varhaiskasvatusmaksu määräytyy korkeimpaan maksuun, mikäli tuloselvitystä ei tehdä tai tiedot ovat puutteelliset. 

Suuntaa antavan arvion kokoaikaisen kunnallisen varhaiskasvatusmaksun määrästä voit tarkistaa maksulaskurista. 

Lisätietoa tuloista varhaiskasvatusmaksua määritettäessä. 

Tulotietojen toimitusosoitteet

 • postitse: Kempeleen kunta, Varhaiskasvatus, PL 12, 90441 Kempele 
 • sähköpostilla: paivahoito(a)kempele.fi tai turvasähköpostiin tarkoitetun www-sivuston kautta paivahoito(a)kempele.fi.s.
 • toimitus onnistuu myös kunnan päiväkotien kautta suljetussa kuoressa

Muutokset maksupäätökseen sekä maksun perimättä jättäminen ja alentaminen

Muutosta tulotietojen perusteella tehtyyn maksupäätökseen tai erääntyneen /erääntyneiden laskun/laskujen maksuaikataulusta sopimiseen voi hakea ottamalla yhteyttä varhaiskasvatuksen palvelusihteereihin.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1503/2016) 13 §:n mukaan varhaiskasvatuksesta määrättyä maksua voidaan alentaa tai jättää perimättä perheen taloudellisesta tilanteesta johtuen. Asian hoitamiseksi asiakas voi ottaa yhteyttä alueen sosiaalityöntekijään (Kempeleen sosiaalipalvelut)

Lisätietoja varhaiskasvatusmaksuista ja niiden määräytymisestä:

 • kunnan itäpuolen kunnallinen ja yksityinen varhaiskasvatus: Sinikka Leinonen puh. 044 4972 311, sinikka.leinonen(a)kempele.fi
 • kunnan länsipuolen kunnallinen ja yksityinen varhaiskasvatus: Päivi Oksanen puh. 044 4972 312, paivi.oksanen(a)kempele.fi