Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu-iltapäivätoiminta

 044-4972 481

Vastuuohjaaja Nea Mustaniemi 050-3169653
 

Koulussamme järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa, joka on tarkoitettu 1-2.luokkien oppilaille sekä erityistätukea saaville oppilaille. Toiminta muodostetaan kiinteäksi osaksi koulupäivää ja perusopetuksen kokonaisuutta, jonka toteuttamisessa hyödynnetään koulumme moniammatillista tieto-taitoa. Koulun tiloissa järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta on tärkeä osa hyvää ja emotionaalisesti turvallista kasvuyhteisöä.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen yleisenä periaatteena on toiminnan rakentaminen jatkumona varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kasvatustehtävälle, ja sen lähtökohtana ovat perusopetuksen yleiset kasvatustavoitteet. Valtakunnallisissa aamu- ja iltapäivähoitotoiminnan perusteissa toiminnan tavoitteeksi on määritelty 1. kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen ja yhteistyö, 2. hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen, 3. eettisen kasvatuksen tukeminen sekä 4. osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä sosiaalinen vahvistaminen.Toiminnassa hyödynnetään ryhmän vuorovaikutusta, eri tilanteisiin liittyviä keskusteluja, taiteen, leikin ja liikunnan tarjoamia mahdollisuuksia sekä esteettisiä kokemuksia ja toiminnallisuutta. Toiminnassa korostuu liikkuminen.Aamupäivätoiminnassa puuhaillaan rauhallisesti ja valmistaudutaan koulupäivään. Iltapäivätoiminnassa lapsilla on mahdollisuus sekä levähtämiseen ja rauhoittumiseen että ulkoiluun ja fyysiseen aktiivisuuteen. Esimerkiksi lapset voivat osallistua erilaisiin toimintatuokioihin ja opettajien pitämiin kerhoihin tai lapset leikkivät tai tekevät läksyjä.

Aamu-ja iltapäivätoimintamaksut

1-2 lk:n oppilaiden aamupäivätoiminnan maksu on 40,00 €/kk ja iltapäivätoiminnan maksu on 75 €/kk lapsilta, jotka ovat kerhossa klo 15.00 saakka. Iltapäivätoiminnan maksu on 100 €/kk lapsilta, jotka ovat kerhossa myös klo 15.00 – 17.00 välillä.

Kehitysvammaisten oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta:
Perusopetusikäisille kehitysvammaisille oppilaille järjestetään ohjattua aamu- ja iltapäivätoimintaa koulupäivinä. Toimintaa järjestetään kaikilla kouluilla klo 7-17. Toiminnasta peritään 1.-2. luokkalaisten osalta aamu- ja iltapäivätoiminnan maksu. Toiminta ja siihen liittyvät oppilaan kuljetukset ovat erityishuoltolain perusteella maksutonta 3.-9. luokkalaisille, mikäli tarve on kirjattu lapsen erityishuolto-ohjelmaan.

Kempeleen kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan sivusto

Lisätietoa

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Koulu alkaa keskiviikkona 12.8.2020.

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 050 463 6483

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 050 463 6483

· Ylikylän koulu 050 316 9584