Kesätyöllistäminen

NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN V. 2020 KEMPELEESSÄ

Kesätyöseteli

Kesätyöseteleitä on edelleen jäljellä. Setelin voi saada v. 2002, 2003 tai 2004 syntynyt kempeleläinen nuori. Tässä koronavirusepidemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa nuori saa kesätyösetelin soittamalla henkilökohtaisesti työnsuunnittelija Anu Kuusijärvelle, p. 050 4636 398. Kesätyöseteli sekä Työelämätaidot-opas lähetetään nuorelle postitse. Voit soittaa 30.6.2020 mennessä arkisin ma-pe klo 10.00-14.00 välisenä aikana. 

Kesätyöseteli on henkilökohtainen.

Kesätyösetelillä nuori voi hakea kesätöitä yrityksistä, yhdistyksistä, järjestöistä tai säätiöistä. Kesätyösetelillä Kempeleen kunta maksaa enintään 320 euroa työnantajalle, joka on palkannut kesätyösetelin saaneen kempeleläisen nuoren 1.5. – 31.8.2020 välisenä aikana vähintään 60 tunniksi, joko 30 h/viikko tai 60 tunniksi kauden aikana. Työnantaja maksaa nuorelle työehtosopimuksen mukaisen palkan, kuitenkin vähintään 360 € / 60 tuntia, ja lähettää kesätyösetelin liitteineen kuntaan, joita vastaan Kempeleen kunta maksaa työnantajalle 320 €, mikäli kesätyösetelin ehdot täyttyvät. Työnantajalle ei makseta kesätyöseteliä, jos maksettu bruttopalkka on vähemmän kuin 360 €. Työnantajan ei tarvitse olla kempeleläinen ja työpaikka voi olla muuallakin kuin Kempeleessä. Työnantajalla on oltava voimassa oleva y-tunnus. Kesätyösetelillä ei voi hakea kunnan/kaupungin tai valtion yksiköihin kesätyöhön, eikä työnantajana voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö.

Meille ilmoitettuja kesäsetelityöpaikkoja löydät täältä.

Lisätietoja kesätyöllistämisestä: työnsuunnittelija Anu Kuusijärvi, p. 050 4636 398, sähköposti: anu.kuusijarvi@kempele.fi.

Kesätyöt

Koronavirusepidemiasta ja siihen liittyvistä henkilöstövaikutuksista (yt-menettely, lomautukset) johtuen kuntaan ei voi palkata kesätyöntekijöitä kesälle 2020.

Kempeleen kunta työllistää kymmenen nuorta kunnan omaan palvelutuotantoon (esim. liikennepuisto, liikuntatoimi, päiväkoti, puhdistuspalvelut) 4 viikoksi. Jaksot sijoittuvat pääasiassa kesä-heinäkuulle. Työaika on 6 tuntia/päivä. Palkkaus on työehtosopimuksen mukainen kesätyöntekijän palkka.

Kunnan omaan palvelutuotantoon palkattavien nuorten tulee olla kempeleläisiä v. 2001 - 2003 syntyneitä (v. 2020 17-19 v. täyttäviä). Kesätyöpaikkoja on haettava maanantaihin 9.3.2020 klo 15.00 mennessä kesätyöpaikkahakemuksella, joka löytyy sähköisenä osoitteessa www.kempele.fi/tyopaikat.

Mikäli hakemuksia tulee enemmän kuin tarjottavia paikkoja on, valinta suoritetaan arpomalla. Arpominen tapahtuu niiden kesken, jotka täyttävät asetetut ehdot ja ovat jättäneet hakemuksen määräaikaan mennessä. Arvonnassa etusija on nuorilla, jotka eivät ole olleet Kempeleen kunnan kesätyöpaikassa vuosina 2018 tai 2019. Jos nuori on hakenut kesätyösetelin, hän ei voi ottaa vastaan kesätyöpaikkaa tai kesäyrittäjärahaa. Kesätyöpaikkojen valinnoista ilmoitetaan valituille hakijoille kirjeitse ja ei valituksi tulleille sähköpostitse mahdollisimman nopeasti hakuajan jälkeen, jotta ei valituksi tulleet 17 -vuotiaat ehtivät hakea kesätyösetelin.

Kesäyrittäjyys

Kempeleen kunta ja 4H-yhdistys yhteistyössä järjestävät kesätyön vaihtoehdoksi 20:lle kempeleläiselle 15-19 –vuotiaalle (syntynyt v. 2001-2005) nuorelle mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä kesäyrittäjyysrahan (320 €) tuella.

Kesäyrittäjät osallistuvat 4H –yhdistyksen järjestämälle yrittäjäkurssille. Kurssilla käydään läpi yrittäjyyteen liittyviä asioita. Kurssin käyneelle, ohjeen mukaisen liiketoimintasuunnitelman ja 4H-yrityksen perustamisilmoituksen tehneelle nuorelle Kempeleen kunta maksaa alkurahoitukseksi 160 € ja kesän loputtua 160 €, kun ohjeen mukainen toimintakertomus kesäyrityksestä (myynti vähintään 50 € ja tehdyt työtunnit vähintään 40) sekä 4H:n raportti kesäyrityksestä on tehty. HUOM! Kesäyrittäjärahaa ei makseta, mikäli nuori on saanut aikaisempina vuosina kesäyrittäjärahaa tai tänä vuonna hakenut kesätyösetelin tai ottanut vastaan kunnan kesätyöpaikan.

Kesäyrittäjäksi haku on päättynyt ke 18.3.2020 klo 16.00. Olemme ilmoittaneet hakijoille valinnasta sähköpostitse. Verkkokoulutuksena järjestetty yrittäjäkurssi on pidetty la 25.4.2020. 

Oma 4H-yritys antaa sinulle mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti. 4H-yritys on keino tienata rahaa, mutta elinkeinosta ei ole kysymys. Yritys on harrastustoimintaa, ja etenet siinä aina omaan tahtiisi. Oma 4H-yritys on hyvä tapa selvittää, sopiiko yrittäminen sinulle. Tutustu 4H-yrittäjyyteen ja koulutukseen osoitteessa http://www.4h.fi/toita/perusta-oma-yritys/. Lisätietoja myös Limingan 4H –yhdistys, p. 040 0803 837, liminka(at)4h.fi. Lisätietoja kunnan maksamasta kesäyrittäjyysrahasta työnsuunnittelija Anu Kuusijärvi, p. 050 4636 398, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)kempele.fi.

Lisätietoa

Yhteystiedot

Työnsuunnittelija Anu Kuusijärvi
puh. 050 4636 398
etunimi.sukunimi@kempele.fi

Käyntiosoite Voimatie 6 A
Postiosoite PL 12, 90441 Kempele.