Ilmoittautuminen kotihoidon tuen kuntalisän kokeiluun käynnistyy 1.4.2023

pe maalisk. 31 08:23:00 2023

Kempeleen valtuusto on päättänyt käynnistää kotihoidon tuen kuntalisän (Kempele-lisän) kokeilun ajalle 1.8.2023-31.7.2024 (valtuuston kokous 13.3.2023 §12). Kokeilussa kuntalisä korotetaan 350 €/kk/perhe, kun alle 2-vuotiasta lasta hoidetaan kotona. Tällä hetkellä Kempele-lisä on 73 €/kk/perhe. Kokeilun käynnistymisen edellytys on, että vähintään 54 uutta perhettä nykytilanteeseen verrattuna ilmoittautuu kokeiluun huhtikuun aikana ja aloittaa kokeilussa elokuun aikana. Jos kokeilu käynnistyy, voi siihen liittyä mukaan myös myöhemmin. Ilmoittautumisen voi kuitenkin jättää jo huhtikuussa, vaikka suunniteltu aloitus olisikin vasta esimerkiksi myöhemmin syksyllä. Mikäli kokeiluun ei ilmoittaudu tarpeeksi uusia perheitä, jotka aloittavat kokeilun elokuussa, kokeilua ei toteuteta. Kotihoidontukea ja kuntalisää maksetaan vähintään yhden(1kk) kuukauden mittaiselta jaksolta. Jakson ei tarvitse alkaa kalenterikuukauden alusta. Ilmoittautuneita perheitä tiedotetaan toukokuun alkupuolella kokeilun toteutumisesta.

ILMOITTAUDU MUKAAN KOKEILUUN TÄSTÄ.

Kotihoidon tuen kuntalisän maksamisen ehdot Kempeleessä:

  • kuntalisää maksetaan alle 2-vuotiaasta lapsesta
  • kuntalisää maksetaan, jos vanhempi hoitaa sitä lasta, josta maksetaan kotihoidon tukea
  • kuntalisää maksetaan vain perheen nuorimmasta lapsesta, josta maksetaan kotihoidon tukea
  • kuntalisää ei makseta päällekkäin vanhempainpäivärahan kanssa

Kokeiluun ilmoittautumalla sitoutuu kokeiluun liittyvään arviointi ja seurantatutkimukseen. Kokeilun tarkoituksena on saada tietoa, miten kotihoidontuen kuntalisä vaikuttaa perheiden halukkuuteen hoitaa alle 2-vuotiaita lapsia kotona varhaiskasvatuksen sijasta. Tarkoituksena on mm. selvittää kokeilun vaikutuksia varhaiskasvatuksen palveluverkkoon, talouteen ja henkilöstöresursseihin. Kokeiluun liittyvää tietoa hyödynnetään kotihoidon tuen kuntalisän kehittämisessä.                         

                                                                     

Tietoa kotihoidon tuesta löydät Kelan nettisivuilta: kela.fi/lapsiperheet

Lisätietoja kokeilusta:

Varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Uutela 
p. 050 568 1907