Osallisuus ja hankkeet

Osallisuus on mielipiteen kysymistä, mukaan ottamista, yhteisöllisyyttä ja tunnetta siitä, että kuuluu mukaan porukkaan, yhteisöön ja yhteiskuntaan. Vaikuttaminen alkaa oman mielipiteen ilmaisemisesta. Voi esimerkiksi vaikuttaa edustuksellisen demokratian keinoin, ottaa yhteyttä työntekijöihin tai osallistua keskusteluun sosiaalisessa mediassa. 

Kempeleen Nuorisovaltuusto
Nuorisovaltuustossa on 14 jäsentä. Tämän hetkisen valtuuston toimintakausi on 2020-2021.

Pikkuparlamentti
Pikkuparlamentti koostuu peruskoulujen ja lukion oppilaista/oppilaskunnista. Ohjaajina toimii nuorisopalvelujen työntekijöitä sekä koulujen opettajia. 

Talopalaverit, vertaistoiminta nuorisotyössä
Talopalavereissa lapset ja nuoret voivat tuoda omia ideoita esille, sekä jakaa niitä toisille. Niissä lasten ja nuorten omia kiinnostuksen kohteita voidaan toteuttaa ja etsiä niihin yhdessä ratkaisuja. Klubi on tarkoitettu yli 13-vuotiaille kempeleläisille nuorille.
Vertaisnuoret toimivat nuorisotyöntekijöiden apuna varhaisnuorten ja nuorten avoimessa iltatoiminnassa ja tapahtumissa. Vertaisohjaajatoiminta on osa nuorten osallisuus- ja vaikuttamistoimintaa.

Vapaaehtoistoiminta 
Voit tulla mukaan muun muassa toteuttamaan ja suunnittelemaan esimerkiksi tapahtumia ja Yökahviloita. Voit myös ehdottaa omaa ideaasi vapaaehtoistyön muodosta. Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi täällä.

Nuorten tieto- ja neuvontatyö
Nuorten osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Kempeleen nuorisopalvelut on saanut valtion avustusta nuorten tieto- ja neuvontatyöhön. Tällä nuorisotyön muodolla mahdollistetaan nuorille ammattitaitoista tietoa, neuvontaa ja ohjausta erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä.

Tieto ja neuvontatyön toimintapisteet sijaitsevat Kempele Akatemian toimitilassa, Kempeleen kirjastolla Zeppeliinissä ja Tietotorin kirjasto- ja nuortentilassa. Toiminta on tarkoitettu matalan kynnyksen palvelupisteeksi, josta nuori saa tukea ja tietoa ilman ajanvarausta ja maksutta. Neuvontatyö on myös liikkuvaa eli palvelu on siellä missä nuoret. Yhtenä tieto- ja neuvontatyön keskeisistä tavoitteista on ohjata nuori hakemaan tietoa myös itsenäisesti, oikeista lähteistä, medialukutaitoa hyödyntäen.

Vertaiskoodi
Keväällä 2018 alkanut Vertaiskoodi-hanke on päättynyt peliryhmien osalta. Kyselyjen ja tulosten perusteella voidaan todeta, että hanke on vaikuttanut suuresti ryhmäläisten digitaaliseen pelaamiseen. Positiivisia tuloksia nähtiin muun muassa arjen hyvinvoinnissa, kuten liikunnan lisääntymisessä ja ruokatottumuksissa. Ryhmäläisten kokemukset peliryhmätoiminnasta olivat positiivisia ja halua osallistua vastaavaan toimintaan löytyi. Nuorten vertaisohjaajien, eli couchien rooli oli merkittävä läpi hankkeen ajan.
Kiitos yhteistyökumppaneille, rahoittajille ja hankkeeseen osallistuneille henkilöille.

 

 

Lisätietoa

Yhteystiedot

Nuorisopalvelujen päällikkö
Sanna Tauriainen
050 3078 981
sanna.tauriainen@kempele.fi

Postiosoite:
PL12
90441 Kempele

Käyntiosoite:
Kempele Akatemia
Honkasentie 15
90450 Kempele

Muut yhteystiedot

Nuorisopalvelujen arvot

Asiakaslähtöisyys

Vapaaehtoisuus

Luottamuksellisuus

Osallisuus

Samanarvoisuus

Nuorisopalvelut Facebookissa

Nuorisopalvelut Instagramissa