Tilapäistä melua aiheuttava ulkoilmakonsertti Kempeleessä

pe kesäk. 28 08:00:00 2024

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI -LIIKELAITOS
OULUN KAUPUNKI
OUKA/6346/11.01.00.03/2024

Kuulutus päätöksestä


Tilapäistä melua aiheuttava ulkoilmakonsertti Kempeleessä


Ilmoittaja ja osoite Vihiluodon kyläyhdistys ry
Vihiluoto 30
90440 Kempele


Toiminta Ulkoilmakonsertti Vihiluoto Weekend 17.8.2024
Paikka Vihiluodon jalkapallokenttä, Kempele
Päätös Ympäristönsuojelupäällikkö vs. 26.6.2024 § 66
OUKA/6346/11.01.00.03/2024
Kuulutuksen julkaisupäivä 28.6.2024
Valitusaika päättyy 5.8.2024


Valitusaika ja tiedoksisaanti


Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan
arkipäivään. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisupäivästä.


Päätös on nähtävillä valitusajan päättymiseen saakka sähköisen kuulutuksen liitteenä
(www.ouka.fi/kuulutukset).

Lupapäätös


Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Kempeleen kunnan verkkosivuilla 28.6-5.8.2024.