Oulun seudun ympäristötoimen kuulutus päätöksestä / Ulkoilmakonsertit Pirilänpuistossa 18.6.-18.8.2024

ke kesäk. 05 08:00:00 2024

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI -LIIKELAITOS
OULUN KAUPUNKI
OUKA/5392/11.01.00.03/2024


Hakija ja osoite
Kempeleen kunta
Vihikari 10
90440 Kempele

Toiminta
Ulkoilmakonsertit

Paikka
Pirilänpuisto, Piriläntie 155, 90440 Kempele

Päätös
Ympäristönsuojelupäällikkö 3.6.2024 § 42,
OUKA/5392/11.01.00.03/2024

Kuulutuksen julkaisupäivä 5.6.2024
Valitusaika päättyy 12.7.2024

Valitusaika ja tiedoksisaanti
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan
arkipäivään. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisupäivästä.
Päätös on nähtävillä valitusajan päättymiseen saakka sähköisen kuulutuksen liitteenä
(www.ouka.fi/kuulutukset).
Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Kempeleen kunnan verkkosivuilla

Lupapäätös, pdf-tiedosto