Kempeleen eteläisten alueiden osayleiskaava, kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen

ke kesäk. 05 08:00:00 2024


Kempeleen eteläisten alueiden osayleiskaava, kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen

Asianumero: 244Dno-2021-593

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kempeleen kunta asettaa nähtäville osayleiskaavaehdotuksen Kempeleen eteläisille alueille. MRL:n 42 ja 44 §:n mukaisesti laadittava oikeusvaikutteinen osayleiskaava tulee vahvistuessaan korvaamaan suunnittelualueella nyt voimassa olevan Oulun seudun yleiskaavan 2020, Taajaman osayleiskaavan 2040 ja Sipola-Rajakorpi osayleiskaavaan.

Suunnittelualue koskee Sipolan (207/019), Niittyrannan (208/021) ja Sarkkirannan (102/008) tilastoalueita ja pienalueita sekä Keskustan (101) tilastoalueen Santamäen (007), Ollakan (006) ja Riihivainion (005) pienalueita.
Laadittavan kaavan tavoitteena on ohjata tulevaa asemakaavoitusta ja osoittaa aluevaraukset maakuntakaavassa esitetylle maakunnallisesti merkittävälle logistiikka-alueelle ja tutkia suunnittelualuetta koskevien yleiskaavojen ajantasaisuus. Asumisen osalta tutkitaan erityisesti mahdollisuuksia osoittaa rakennuspaikat, joilla rakennuslupa voitaisiin myöntää suoraan yleiskaavan perusteella (MRL 44 §).

Kaavahanketta koskeva kaavaehdotusaineisto on nähtävillä 5.6.-30.8.2024 kunnan nettisivuilla osoitteessa https://www.kempele.fi/asuminen-ja-ymparisto/suunnitelmapankki/yleiskaavahankkeet/kempeleen-etelaisen-alueen-osayleiskaava.html


Aineistoon voi tutustua toimitilojen aukioloaikoina myös Kempeleen pääkirjastolla (os. Zeppelinintie 1) ja ajanvarauksella kunnan toimitiloissa (os. Vihikari 10).

Kaavaehdotusta esitellään osallisille yleisötilaisuudessa ke 12.6.2024 klo 16.30–18.00 Santamäkitalon ruokasalissa, Peltomiehentie 5. Sisäänkäynti koulun pääovesta sisäpihan puolelta. Tervetuloa!

Hanketta koskevat lausunnot ja muistutukset voi esittää kuulemisaikana kirjallisesti: Kempeleen kunta, Tekniset palvelut / Kaavoitus, PL 12, 90441 Kempele tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kempele.fi
Lisätietoja voi pyytää sähköpostitse kaavoitus@kempele.fi tai puhelimitse kaavoituspäällikkö
Kaija Muraja, p. 050 316 3769 tai kaavoitusharjoittelija Eemeli Nurmi, p. 040 154 9003.

27.5.2024
Kempeleen kunnanhallitus