Tiedote kotihoidon tuen kuntalisän nostamiseen liittyvästä kyselystä

ke lokak. 12 12:54:00 2022

Kotihoidon tuen kuntalisän (Kempele-lisän) nostamiseen liittyvä kysely Kempeleläisille lapsiperheille oli vastattavissa ajalla 20-29.9.2022. Kysely sai perheiltä kiinnostuneen vastaanoton ja kyselyyn vastasi yhteensä 536 henkilöä. Kempele-lisän kehittämisvaihtoehtoja vaikutuksineen selvitetään siihen perustetussa työryhmässä. Kuntalaiskyselyn tuloksia hyödynnetään selvitystyön laadinnassa.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Kempeleen varhaiskasvatuspalvelut